Wydarzenia

Archiwa IFiS na XVI Zjeździe Socjologicznym.

Prezentacji Archiwum Danych Jakościowych i Archiwum Danych Społecznych poświęcono jedno z wydarzeń towarzyszących XVI Zjazdowi Socjologicznemu w Gdańsku. Wydarzenie miało charakter indywidualnych konsultacji i skierowane było do osób pragnących pogłębić wiedzę na temat (1) zasobów danych dostępnych w polskich i międzynarodowych archiwach badań społecznych, (2) wymogów związanych z udostępnianiem danych z prowadzonych badań dla potrzeb środowiska naukowego.

Dziękujemy za przybycie wszystkim zainteresowanym!

Powrót