Wydarzenia

Warsztaty w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW.

27 i 28 kwietnia 2016 Maciej Melon z zespołu Archiwum Danych Jakościowych brał udział w warsztatach zorganizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW (LaCH UW), poświęconych projektom związanym z historią mówioną.

Celem warsztatów było zaprezentowanie instytucji i projektów, obecnych w polu oral history, oraz dyskusja nad standardami opisu i udostępniania zbiorów. Obecność przedstawiciela archiwum socjologicznego, jakim jest ADJ, nie była przypadkowa - dane, które archiwizujemy, interesują również historyków.

Maciej Melon zaprezentował również realizowany w IFiS PAN międzynarodowy projekt badawczy "Courage - Connecting Collections", poświęcony dziedzictwu opozycji kulturowej w krajach naszego regionu.

Relacja ze spotkania jest dostępna również tutaj.

Powrót