Wydarzenia

PRZEPROWADZKA ZBIORÓW ADJ

W najbliższym czasie w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN zajdą spore zmiany.
Czytaj dalej

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych – 21.01.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r. o godzinie 11:30 na platformie ClickMeeting.
Czytaj dalej

Odeszła prof. Hanna Palska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 października 2020 r. zmarła prof. Hanna Palska, współzałożycielka i członkini zespołu Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, gorąca orędowniczka ochrony społecznych danych jakościowych, znakomita badaczka specjalizująca się w tematyce stylów życia, inteligencji, ubóstwa. Serdeczny, życzliwy człowiek.
Czytaj dalej

Witryna internetowa poświęcona Józefowi Obrębskiemu

Z radością informujemy, że Instytut Slawistyki PAN uruchomił w lutym 2020 r. witrynę internetową poświęconą Józefowi Obrębskiemu i jego dorobkowi naukowemu.
Czytaj dalej

Prezentacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii PAN

22 listopada w IH PAN odbyło się seminarium „Teorie i praktyki archiwalne a perspektywa płci”, podczas którego zaprezentowane zostało kilka przedsięwzięć archiwalnych, w tym ADJ IFiS PAN.
Czytaj dalej

ADJ IFiS PAN na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu

Jednym z wydarzeń towarzyszących XVII Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu (11-14.09.2019) była prezentacja Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN.
Czytaj dalej

ADJ w strukturze Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

W dniu 3 czerwca 2019 r. dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prof. dr hab. Andrzej Rychard wydał zarządzenie, skutkiem którego Archiwum Danych Jakościowych stało się – po kilku latach działania w oparciu o fundusze grantowe – integralną częścią struktury IFiS PAN.
Czytaj dalej

Numer specjalny PSJ

W lutym 2019 r. ukazał się numer (XV)1 "Przeglądu Socjologii Jakościowej, zatytułowany "Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych". Numer zawiera 4 artykuły (poprzedzone wprowadzeniem) będące pokłosiem konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej przez zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN w dniach 30.11–01.12.2017 r.
Czytaj dalej

Ważny artykuł o dylematach dotyczących anonimowości w doświadczeniach badaczy jakościowych

Ukazał się artykuł dr Adrianny Surmiak, w którym przedstawia ona wyniki swoich badań dotyczące podejścia badaczy jakościowych w Polsce do kwestii anonimowości osób badanych i poufności informacji uzyskanych w trakcie badań. Kwestie te mają ogromne znaczenie również dla archiwizacji materiałów z badań.
Czytaj dalej

Konferencja "W przestrzeni biografii"

W dniach 9–11.05.2018 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbyła się konferencja "W przestrzeni biografii – identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian. Podczas konferencji przedstawiciele ADJ, Piotr Filipkowski i Danuta Życzyńska-Ciołek, wygłosili referat pt. "Badania biograficzne w polskiej socjologii a archiwizacja danych jakościowych".
Czytaj dalej

Konferencja "Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych"

23 lutego przedstawiciele ADJ wzięli udział w konferencji zatytułowanej "Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych", która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja została zorganizowana przez zespół Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, kierowany przez prof. Marka Krajewskiego.
Czytaj dalej

Debata OW PTS: Jakich archiwów danych jakościowych potrzebujemy?

18 stycznia 2018 r. w IFiS PAN odbyła się debata pt. "Jakich archiwów danych jakościowych potrzebujemy?", zorganizowana przez Oddział Warszawski PTS. Wzięli w niej udział reprezentanci Archiwum Badań nad Życiem Codziennym IS UAM (www.archiwum.edu.pl) oraz Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN.
Czytaj dalej

Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych. Konferencja międzynarodowa: Warszawa, 30.11-01.12.2017 r. Organizator: Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN.

Międzynarodowa konferencja pt. "Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych" / "Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data", zorganizowana przez ADJ, odbyła się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.
Czytaj dalej

Gość z Instytutu Socjologii Akademii Rumuńskiej z wizytą w ADJ

22 czerwca 2017 r. rozpoczęła dwutygodniową wizytę badawczą w IFiS PAN dr Ozana Cucu-Oancea z Instytutu Socjologii Akademii Rumuńskiej. Dr Cucu-Oancea jest współtwórczynią i koordynatorką Laboratory of Applied Qualitative Methodology (LAQM). Bezpośrednim powodem jej przyjazdu do Polski jest chęć zapoznania się z działalnością Archiwum, ponieważ LAQM również zamierza zrealizować podobny projekt.
Czytaj dalej

Udział zespołu ADJ w seminarium IS UAM, zorganizowanym w ramach grantu „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”

W dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się seminarium wyjazdowe zespołu prof. Marka Krajewskiego, który kieruje realizowanym w IS UAM projektem „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”. Zespół ADJ został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu i był reprezentowany przez Martę Karkowską, Justynę Straczuk i Piotra Filipkowskiego.
Czytaj dalej

Zespół ADJ gościł na seminarium Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1 czerwca 2017 r. członkowie zespołu ADJ (Justyna Straczuk, Marta Karkowska, Danuta Życzyńska-Ciołek i Piotr Filipkowski) mieli przyjemność uczestniczyć w seminarium Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ, którym to Zakładem kieruje prof. Maria Flis.
Czytaj dalej

Konferencja Sekcji Badań Biograficznych PTS

W dniach 24-25 maja 2017 r. odbyła się pierwsza konferencja, zorganizowana przez powstałą niespełna rok wcześniej Sekcję Badań Biograficznych PTS. Zaprezentowano na niej dwa referaty oparte na materiałach Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN.
Czytaj dalej

Prezentacja ADJ i kolekcji "Dawne i nowe formy ubóstwa - styl życia biednych rodzin" na APS

Przedstawicielki Archiwum Danych Jakościowych gościły na konferencji "VIII Dni Socjologii: Miliardy samych - samotność w XXI wieku", która odbyła się 27 i 28 kwietnia 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Czytaj dalej

Re-visioning the regulation of data sharing in the social sciences – sympozjum w Linköping University

W dniach 23-24 marca 2017 r. dr Piotr Filipkowski reprezentował ADJ na sympozjum "Re-visioning the regulation of data sharing in the social sciences" (Linköping University, Szwecja).
Czytaj dalej

Jak się wytwarza wiedzę socjologiczną? Reanalizy danych i rewizyty metodologiczne badań jakościowych – seminarium dla studentów

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 dr Piotr Filipkowski, dr Justyna Straczuk, dr Marta Karkowska i dr Piotr Binder
prowadzą zajęcia "Jak się wytwarza wiedzę socjologiczną? Reanalizy danych i rewizyty metodologiczne badań jakościowych".
Czytaj dalej

Spotkanie z zespołem Archiwum Badań nad Życiem Codziennym w Poznaniu

28 października 2016 r. w Poznaniu spotkały się zespoły Archiwum Danych Jakościowych oraz Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, które od 2014 roku istnieje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Czytaj dalej

Archiwa IFiS na XVI Zjeździe Socjologicznym

Prezentacji Archiwum Danych Jakościowych i Archiwum Danych Społecznych poświęcono jedno z wydarzeń towarzyszących XVI Zjazdowi Socjologicznemu w Gdańsku.
Czytaj dalej

Qualitative Methods and Research Technologies - konferencja w Krakowie

W dniach 1-3 września 2016 r. w Krakowie odbyła się konferencja "Qualitative Methods and Research Technologies” (ESA RN 20 Qualitative Methods Midterm conference).
Czytaj dalej

ADJ na Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych w Ustce

19 maja 2016 podczas V Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych w Ustce Marta Karkowska i Danuta Życzyńska-Ciołek z zespołu ADJ przedstawiły referat pt. „Archiwum Danych Jakościowych – potrzeby, wyzwania, nadzieje”.
Czytaj dalej

Warsztaty w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW

27 i 28 kwietnia 2016 Maciej Melon z zespołu Archiwum Danych Jakościowych brał udział w warsztatach zorganizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW (LaCH UW), poświęconych projektom związanym z historią mówioną.
Czytaj dalej

Warsztat dla studentów i doktorantów Instytutu Socjologii UW

13 kwietnia 2016 Marta Karkowska, Danuta Życzyńska - Ciołek i Maciej Melon z zespołu Archiwum Danych Jakościowych poprowadzili warsztat dla studentów i doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj dalej

Nowy numer "Kultury i Społeczeństwa": Z "terenu" do archiwum - i z powrotem.

Ukazał się numer 3/2015 "Kultury i Społeczeństwa", zatytułowany "Z "terenu" do archiwum - i z powrotem. O nowych podejściach badawczych w naukach społecznych". Problematyce roli i znaczenia archiwum dla prac badawczych poświęcono odrębny blok tekstów.
Czytaj dalej

Prezentacja Archiwum na spotkaniu PTS Wrocław

17 grudnia 2015 Piotr Filipkowski i Maciej Melon zaprezentowali Archiwum Danych Jakościowych na spotkaniu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Czytaj dalej

Seminarium wokół badań prof. Sicińskiego

19 czerwca 2015 zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN zorganizował seminarium badawcze poświęcone rewizycie metodologicznej badań stylu życia profesora Andrzeja Sicińskiego, prowadzonych w naszym instytucie w latach 1978-1980 – a obecnie zarchiwizowanych i udostępnionych w ADJ.
Czytaj dalej

Nowy numer "Studiów Socjologicznych" - blok o archiwizacji danych jakościowych

Ukazał się nr 3/2014 "Studiów Socjologicznych". Archiwizacji danych jakościowych poświęcono w nim odrębny blok artykułów, podsumowujących zorganizowaną przez Archiwum Danych Jakościowych konferencję "Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki i dokumenty dyscypliny".
Czytaj dalej

O archiwizacji danych jakościowych na XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Co po kryzysie?", obradował 11 - 14 września 2013 r. w Szczecinie. Archiwizacji danych jakościowych poświęcono grupę tematyczną, której przewodniczył dr Piotr Filipkowski z ADJ IFiS PAN.
Czytaj dalej

Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki i dokumenty dyscypliny. Konferencja międzynarodowa: Warszawa, 5-6 grudnia 2013 roku. Organizator: Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN.

Archiwizacja i ponowne wykorzystanie socjologicznych danych jakościowych to nowy, dynamicznie rozwijający się kierunek w naukach społecznych. W ciągu ostatnich lat powstała w Europie sieć instytucji naukowo-badawczych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. W Polsce jeszcze do niedawna był to temat znajdujący się na marginesie zainteresowań badaczy.
Czytaj dalej