Warunki dostępu

Materiały zgromadzone w Archiwum Danych Jakościowych udostępniane są wyłącznie w celach naukowych. Z uwagi na to, że większość danych zgromadzonych w ADJ to dane tzw. wrażliwe, korzystający zobowiązuje się do niekopiowania i nieprzekazywania innym osobom lub instytucjom udostępnionych mu materiałów, a także zachowania w tajemnicy danych osobowych w nich zawartych. Korzystanie z Archiwum jest bezpłatne.

Korzystanie z zasobów ADJ możliwe jest po wypełnieniu na stronie internetowej formularza rejestracyjnego oraz uzyskaniu zgody ADJ na korzystanie z wybranych kolekcji. Następnie użytkownik otrzyma na podany podczas rejestracji adres mailowy dokument określający szczegółowe warunki korzystania ze zbiorów Archiwum.

Zobowiązanie należy wydrukować, podpisać i odesłać na adres Archiwum – w formie skanu na adres mailowy lub wydruku pocztą tradycyjną. Po otrzymaniu dokumentu i jego weryfikacji na adres użytkownika wysłany zostanie link aktywacyjny do indywidualnej strony logowania, z której możliwy będzie czasowy dostęp on-line do wybranych kolekcji.