Procedura archiwizacji

Osoby zainteresowane zdeponowaniem danych w Archiwum Danych Jakościowych zapraszamy na naszą nową platformę w Repozytorium Danych Społecznych (RDS). Podstawowe regulacje dotyczące umieszczania na niej danych badawczych opisane są w Regulaminie RDS.