Zespół Archiwum:

dr Piotr Filipkowski - kierownik Archiwum
dr Danuta Życzyńska-Ciołek
mgr Magdalena Bielińska
mgr Maciej Melon
dr Justyna Straczuk

Adres email: adj@ifispan.edu.pl

Adres:

Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 239
00-330 Warszawa