Zespół Archiwum:

dr hab. Hanna Palska - kierownik Archiwum

dr Piotr Filipkowski
dr Marta Karkowska
dr Justyna Straczuk
mgr Danuta Życzyńska - Ciołek

Adres email: adj@ifispan.waw.pl

tel. (22) 657 28 69, (22) 657 29 52

Adres:

Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 239
00-330 Warszawa