O naszych zbiorach

Uwaga: do 14 marca 2021 roku zbiory danych dostępne na tej platformie zostaną przeniesione pod nowy adres: https://rds.icm.edu.pl/dataverse/adj

***

W Archiwum Danych Jakościowych gromadzone są różnego rodzaju zdigitalizowane materiały z badań, takie jak: transkrypcje wywiadów, zapisy dźwiękowe (nagrania  wywiadów w wersji cyfrowej), fotografie, ale też narzędzia badawcze (np. ankiety, metryczki) czy inne istotne materiały powstałe w związku z badaniami. Towarzyszą im niekiedy wywiady z badaczami, którzy brali udział w poszczególnych projektach, a także materiały z rewizyt metodologicznych.

Archiwum gromadzi:

1) Zbiory pochodzące z historycznych, kluczowych dla polskiej socjologii i antropologii badań jakościowych

W ramach projektu "Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN", realizowanego w latach 2012-2018, zarchiwizowaliśmy i udostępniliśmy następujące kolekcje:

Wybór materiałów terenowych Józefa Obrębskiego z badań w Macedonii w latach 1932-1933
Materiały terenowe Józefa Obrębskiego z badań na Polesiu w latach 1934-1937
Wybór autobiografii chłopskich z konkursu pamiętnikarskiego ogłoszonego przez Insytut Kultury Wsi w roku 1937
Materiały terenowe Stanisława Ossowskiego z badań w Purdzie Wielkiej na Warmii w latach 1948-1949

Udostępniliśmy również zarchiwizowany wcześniej w ramach innego zrealizowanego przez nasz zespół projektu zbiór „Badania stylu życia prof. Andrzeja Sicińskiego z lat 1976-1980”, będący częścią spuścizny naukowej dawnego Zespołu Badań nad Stylami Życia przy IFiS PAN (badania z lat 70. i 80.).

Osoby zainteresowane informacją na temat dostępności innych materiałów z klasycznych badań antropologicznych i socjologicznych zapraszamy tutaj.

2) Zbiory powstałe po 1989 roku, zarówno te pochodzące z końca XX w., jak i całkiem współczesne

Część z nich pochodzi z badań przeprowadzonych przez ważne dla socjologii osoby, które niestety już odeszły, takie jak Antronina Kłoskowska czy Elżbieta Tarkowska. Inne zostały wytworzone przez czynnych wciąż zawodowo uczonych przed upowszechnieniem cyfrowych metod rejestracji materiałów. Ostatnią grupę, która, jak mamy nadzieję, będzie się rozrastać, stanowią materiały z badań jakościowych zakończonych w ostatnich latach. Zapraszamy do przejrzenia katalogu!