Katalog

Dawne i nowe formy ubóstwa – styl życia biednych rodzin (badania Elżbiety Tarkowskiej z lat 1997–1998)

Zbiór zawiera 72 retrospektywne wywiady pogłębione z lat 1997-1998, zebrane w ramach projektu „Dawne i nowe formy ubóstwa – styl życia biednych rodzin”, zrealizowanego w IFiS PAN pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarkowskiej. Celem projektu było zgromadzenie wiedzy na temat „nowej biedy”, związanej z transformacją, oraz biedy dziedziczonej z przeszłości. Projekt był częścią międzynarodowego badania na temat społecznej historii ubóstwa w krajach postkomunistycznych.

Elżbieta Tarkowska scharakteryzowała specyfikę badania następująco: „po pierwsze, właściwa mu perspektywa historyczna, pozwalająca na ujęcie obecnej biedy na tle jej przeszłych form oraz na odsłonięcie tkwiących w przeszłości jej korzeni oraz  mechanizmów sprzyjających zjawisku dziedziczenia biedy; po drugie, perspektywa antropologiczna (kulturowa), umożliwiająca głęboki bezpośredni wgląd w indywidualne ludzkie losy, w dzieje rodzin i ich styl życia, w konkretne problemy, jakim stawiali i stawiają czoło ludzie żyjący w ubóstwie, w społeczny, kulturowy i subiektywny sens tych sytuacji”. (Tarkowska 2000, s. 27). Wśród inspiracji badawczych znalazły się: (1) case history of family Daniela Bertaux, (2) polska tradycja badań stylów życia, zapoczątkowana przez Andrzeja Sicińskiego, (3) tradycja oral history w ujęciu Paula Thompsona, (4) koncepcja wywiadów krzyżowych Oscara Lewisa i (5) postulaty mikrohistorii (historii codzienności i doświadczeń). Podstawową jednostką badaną była rodzina. W 23 przypadkach wywiadu udzieliły trzy osoby z tej samej rodziny, prawie zawsze z trzech różnych pokoleń. Pokolenie „średnie” było definiowane jako ubogie. Przeprowadzono także 4 pojedyncze wywiady. Starano się dotrzeć do zróżnicowanych przypadków ubóstwa w różnych częściach Polski, we wsiach i miastach różnej wielkości. Wielokrotnie korzystano z informacji ośrodków pomocy społecznej, które wskazywały potencjalnych badanych. Wśród respondentów ze średniego pokolenia większość stanowiły osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym lub zawodowym, często bezrobotne, zwykle kobiety.

Podstawową techniką zbierania materiałów był wywiad swobodny ukierunkowany (oparty o dyspozycje dla badacza). Badaczy proszono też o szczegółowy opis przypadku i komentarz do niego (rezultat „obserwacji socjologicznej”); opisy te nie zachowały się.

Zestawienie

sygnatura
pseudonim rozmówcy po anonimizacji
Osoba nagrywająca wywiad - po anonimizacji
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu
Długość wywiadu - z rozbiciem na części
Nośnik oryginalny
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
Uwagi
UBS_01_1
Pani G. K.
mężczyzna, nazwisko nieznane
10 grudnia 1997 r.
1:59:22
01:59:22 (w trzech częściach: UBS_01_1A_an.mp3 - 00:46:39;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą w wieku 42 lat,...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, choroba, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 36 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_01_2
Córka pani G. K.
mężczyzna, nazwisko nieznane
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
1:10:28
01:10:28 (w dwóch częściach: UBS_01_2B_an.mp3 - 00:46:18; UBS_01_3A_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, dziewczynką uczęszczającą...
Ubóstwo, ubóstwo dzieci i młodzieży, rodzina wielodzietna, nadużywanie...
Transkrypcja (plik PDF, 15 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_01_3
Matka pani G. K.
mężczyzna, nazwisko nieznane
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
0:59:55
00:59:55 (w dwóch częściach: UBS_01_3B_an.mp3 - 00:46:22; UBS_01_4A_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia. Rozmówczyni to matka pani...
Ubóstwo, ubóstwo osób starszych, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 18 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_02_1
Pani M.
M. W. (kobieta)
19 grudnia 1997 r.
1:38:45
01:38:45 (w trzech częściach: UBS_02_1A_an.mp3 – 00:46:13;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą w wieku 41 lat,...
Ubóstwo, PGR, rodzina wielodzietna, choroba, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 35 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_02_2
R.
M. W. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
1:49:35
01:49:35 (w trzech częściach: UBS_02_3A_an.mp3 - 00:47:03;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodego pokolenia. Rozmówca to syn pani M. z...
Ubóstwo, PGR, alkoholizm, przemoc, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 34 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_02_3
Pan X.
M. W. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
1:58:05
01:58:05 (w czterech częściach: UBS_02_5A_an.mp3 - 00:31:00;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia, mężczyzną urodzonym w 1929...
Życie codzienne na dawnej wsi, warunki materialne, PGR, opieka nad bliską...
Transkrypcja (plik PDF, 31 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_03_1
Pani K. K.
M. L. (kobieta)
11 grudnia 1997 r.
1:14:55
01:14:55 (w dwóch częściach: UBS_03_1A_an.mp3 - 00:47:26; UBS_03_1B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 50-letnią kobietą,...
Ubóstwo, samotne macierzyństwo, niepełnosprawność, bezradność, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 21 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_03_2
Pani M., córka pani K. K.
M. L. (kobieta)
11 grudnia 1997 r.
0:46:12
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, 34-letnią kobietą,...
Ubóstwo, samotne macierzyństwo, alkoholizm, przemoc, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 13 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_03_3
Pani W. T., matka pani K.K.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
0:31:32
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, zamieszkałą w średnim...
Ubóstwo, ubóstwo osób starszych, choroba, samotność, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 8 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_04_1
Z.
R. G. (mężczyzna)
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
1:19:21
01:19:21 (w dwóch częściach: UBS_04_1A_an.mp3 - 00:46:44; UBS_04_1B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem średniego pokolenia, mężczyzną zamieszkałym w...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, PGR, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 15 stron)
Wywiad zanonimizowany. Słaba jakość nagrania.
UBS_04_2
A., syn Z.
R. G. (mężczyzna)
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:19:05
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, 17-latkiem zamieszkałym w...
Ubóstwo, młodzież, rodzina wielodzietna, PGR, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 5 stron)
Wywiad zanonimizowany. Słaba jakość nagrania.
UBS_04_3
K., matka Z.
R. G. (mężczyzna)
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:46:42
00:46:42 (w dwóch częściach: UBS_04_3A_an.mp3 - 00:31:24; UBS_04_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1938 r.,...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, PGR, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 8 stron)
Wywiad zanonimizowany. Słaba jakość nagrania.
UBS_05_1
A. G.
R. R. (mężczyzna)
2 stycznia 1998 r.
0:50:00
00:50:00 (w dwóch częściach: UBS_05_1A.mp3 - 00:30:25; UBS_05_1B.mp3 -...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, urodzoną w 1960 r. i...
Ubóstwo, transformacja gospodarcza, bezrobocie, zaradność, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 22 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_05_2
G., syn A. G.
R. R. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
0:21:16
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, młodym mężczyzną urodzonym...
Ubóstwo, młodzież, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 7 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_05_3
J., matka A. G.
R. R. (mężczyzna)
2 stycznia 1998 r.
0:44:19
00:44:19 (w dwóch częściach: UBS_05_3A_an.mp3 - 00:23:53; UBS_05_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną na wsi w...
Warunki materialne, wojna, rodzina, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 18 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_06_1
M. W.
R. R. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
1:09:16
01:09:16 (w dwóch częściach: UBS_06_1A_an.mp3 - 00:46:59; UBS_06_1B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą zamieszkałą na wsi...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, samotne macierzyństwo, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 36 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_06_2
P., syn M. W.
R. R. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
0:16:38
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, chłopcem w wieku ok. 17...
Ubóstwo, młodzież, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 8 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_06_3
M., matka M. W.
R. R. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
0:43:46
00:43:46 (w dwóch częściach: UBS_06_3A_an.mp3 - 00:23:18; UBS_06_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, 62-letnią kobietą urodzoną...
Ubóstwo, starsze pokolenie, rodzina, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 24 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_07_1
Pani A. W.
M. L. (kobieta)
12 grudnia 1997 r.
0:44:12
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 55-letnią kobietą...
Ubóstwo, wieś, rodzina, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 12 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_07_2
Pani E. M., córka pani A. W.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
0:36:07
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia. Rozmówczyni to córka pani...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, bezrobocie, zaradność, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 11 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_07_3
Pani Z. W., matka pani A. W.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
0:28:00
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, 86-letnią kobietą ze wsi w...
Ubóstwo, starsze pokolenie, wieś, choroba, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 7 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_08_1
J.
N. J. (kobieta)
poczatek 1998 r.
1:33:44
01:33:44 (w dwóch częściach: UBS_08_1A_an.mp3 -00:46:47; UBS_08_2A_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 43-letnią kobietą...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, bezrobocie, PGR, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 15 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_08_2
B., córka J.
N. J. (kobieta)
prawdopodobnie początek 1998 r.
1:20:20
01:20:20 (w dwóch częściach: UBS_08_3A_an.mp3 - 00:46:57; UBS_08_4A_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1972 r.,...
Ubóstwo, PGR, bezrobocie, alkoholizm, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 12 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_08_3
B., matka J.
N. J. (kobieta)
prawdopodobnie początek 1998 r.
1:34:03
01:34:03 (w dwóch częściach: UBS_08_5A_an.mp3 - 00:47:34; UBS_08_5B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1933 r.,...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, starsze pokolenie, alkoholizm, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 11 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_09_1-2
Pani M. (matka) i pani Ch. (córka)
kobieta, nazwisko nieznane
koniec 1997 r.
0:39:43
kaseta magnetofonowa
Wywiad z matką (średnie pokolenie) i córką (młodsze pokolenie),...
Ubóstwo, rodzina, wieś, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 12 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_09_3
Pani K.
kobieta, nazwisko nieznane
prawdopodobnie koniec 1997 r.
0:42:35
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1925 r.,...
Ubóstwo, bieda przed wojną i po wojnie, starsze pokolenie, warunki...
Transkrypcja (plik PDF, 14 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_10_1
Pani Ż.
E. J. J. (kobieta)
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:21:53
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą zamieszkałą na wsi...
Ubóstwo, alkoholizm, rodzina wielodzietna, choroba dziecka, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 7 stron). Transkrypcja niekompletna, strona nr 2...
Wywiad wygląda na przerwany w połowie. Wywiad zanonimizowany.
UBS_10_2
Córki pani Ż.
E. J. J. (kobieta)
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:30:45
kaseta magnetofonowa
Wywiad z dwiema przedstawicielkami młodszego pokolenia. Rozmówczynie to...
Ubóstwo, wieś, samotne macierzyństwo, warunki mieszkaniowe, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 9 stron)
Wywiad wygląda na urwany przed końcem. Wywiad zanonimizowany.
UBS_10_3
Pani G., matka pani Ż.
E. J. J. (kobieta)
prawdopodobnie grudzień 1997 r.
0:37:46
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą zamieszkałą od...
Ubóstwo, bieda przed wojną, PGR, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 12 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_11_1
Pani G. J.
kobieta, nazwisko nieznane
10 stycznia 1998 r.
2:10:59
02:10:59 (w trzech częściach: UBS_11_1A_an.mp3 - 00:46:58;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 36-letnią kobietą...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, alkoholizm, PGR, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 59 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_11_2
J., syn pani G. J.
kobieta, nazwisko nieznane
10 stycznia 1998 r.
1:03:58
01:03:58 (w dwóch częściach: UBS_11_3A_an.mp3 - 00:46:40; UBS_11_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, nastoletnim chłopcem,...
Ubóstwo, ubóstwo dzieci i młodzieży, rodzina wielodzietna, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 13 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_11_3
Pan W.
kobieta, nazwisko nieznane
10 stycznia 1998 r.
1:21:20
01:21:20 (w dwóch częściach: UBS_11_4A_an.mp3 - 00:46:51; UBS_11_4B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia, 60-letnim mężczyzną...
Ubóstwo, wieś, rodzina, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 33 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_12_1
Pani M. C.
M. L. (kobieta)
koniec 1997 r.
0:46:32
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 40-letnią kobietą...
Ubóstwo, alkoholizm, przemoc, rodzina wielodzietna, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 16 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_12_2
Ł., syn pani M. C.
M. L. (kobieta)
koniec 1997 r.
0:12:48
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia. Rozmówca to syn pani M. C....
Ubóstwo, ubóstwo dzieci i młodzieży, przemoc domowa, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 3 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_12_3
Pan W. W., stryj pani M. C.
M. L. (kobieta)
koniec 1997 r.
0:32:40
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia, 81-letnim mężczyzną ze wsi...
Ubóstwo, wojna, wieś, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 8 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_13_1
J. M.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 r.
0:44:08
00:44:08 (w dwóch częściach: UBS_13_1A_an.mp3 - 00:31:09; UBS_13_1B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą zamieszkałą w dużym...
Ubóstwo, alkoholizm, rodzina, opieka nad wnukami, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 15 stron). Transkrypcja niekopletna, strona nr 7...
Oryginalna numeracja wywiadu, którą zachowano, odbiega od przyjętej...
UBS_13_2
J. K.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 r.
0:15:32
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem średniego pokolenia, 34-letnim mężczyzną,...
Warunki materialne, duże miasto, transformacja, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 6 stron)
Oryginalna numeracja wywiadu, którą zachowano, odbiega od przyjętej...
UBS_13_3
D. N.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 r.
0:14:56
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, mężczyzną w wieku ok. 18...
Warunki materialne, duże miasto, młode pokolenie, alkoholizm w rodzinie,...
Transkrypcja (plik PDF, 7 stron)
Oryginalna numeracja wywiadu, którą zachowano, odbiega od przyjętej...
UBS_14_1
W. P.
W. Z. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
1:57:35
01:57:35 (w trzech częściach: UBS_14_1A_an.mp3 - 00:46:25;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą zamieszkałą w dużym...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, alkoholizm, samotne macierzyństwo, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 30 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_14_2
G. P.
W. Z. (mężczyzna)
prawdopodobnie styczeń 1998 r.
0:36:37
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia. Rozmówca to syn pani W. P....
Ubóstwo, ubóstwo dzieci i młodzieży, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 17 stron)
Transkrypcja jest dłuższa niż nagranie. Wywiad zanonimizowany.
UBS_14_3
M. J. H.
W. Z. (mężczyzna)
styczeń 1998 r.
1:51:13
01:51:13 (w trzech częściach: UBS_14_2AB_an.mp3 - 00:21:30;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1928 r.,...
Ubóstwo, starsze pokolenie, rodzina wielodzietna, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 38 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_15_1
M. J.-G.
W. Z. (mężczyzna)
przełom 1997 i 1998 roku
1:12:33
01:12:33 (w dwóch częściach: UBS_15_1BB_an.mp3 - 00:44:05;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą zamieszkałą w małym...
Ubóstwo, małe miasto, rodzina, opieka nad dziećmi, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 29 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_15_2
P. J.
W. Z. (mężczyzna)
przełom 1997 i 1998 roku
0:47:28
00:47:28 (w dwóch częściach: UBS_15_1A_an.mp3 - 00:45:05;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, synem pani M. J.-G. z...
Warunki materialne, młodzież, małe miasto, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 13 stron)
Wywiad zanonimizowany. Wypowiedzi rozmówcy bardzo źle słyszalne.
UBS_15_3
L. J.
W. Z. (mężczyzna)
przełom 1997 i 1998 roku
1:06:01
01:06:01 (w trzech częściach: UBS_15_2AB_an.mp3 - 00:17:51;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, matką pani M. J.-G. z...
Ubóstwo, wojna, starsze pokolenie, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 24 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_16_1
E. J.
W. Z. (mężczyzna)
początek 1998 r.
1:35:30
01:35:30 (w trzech częściach: UBS_16_1BB_an.mp3 - 00:36:45;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą zamieszkałą na wsi...
Ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawne dziecko, opieka nad dzieckiem, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 33 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_16_2
A. R.
W. Z. (mężczyzna)
prawdopodobnie początek 1998 r.
0:57:06
00:57:06 (w dwóch częściach: UBS_16_1A_an.mp3 - 00:46:39;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, kobietą zamieszkałą na wsi...
Warunki materialne, młode małżeństwo, wieś, choroba, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 22 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_16_3
K. J.
W. Z. (mężczyzna)
prawdopodobnie początek 1998 r.
1:07:25
01:07:25 (w dwóch częściach: UBS_16_2BB_an.mp3 - 00:34:14;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą zamieszkałą na wsi...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, PGR, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 27 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_17_1
Pani E.
A. S. (kobieta)
luty 1998 r.
2:22:54
02:22:54 (w czterech częściach: UBS_17_1A_an.mp3 - 00:46:36;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 38-letnią kobietą urodzoną...
Warunki materialne, niepełnosprawne dziecko, warunki mieszkaniowe,...
Transkrypcja (plik PDF, 41 stron). Transkrypcja niekompletna, strona nr 23...
Wywiad zanonimizowany
UBS_17_2
P.
A. S. (kobieta)
prawdopodobnie luty 1998 r.
0:58:50
00:58:50 (w dwóch częściach: UBS_17_3A_an.mp3 - 00:47:05; UBS_17_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, nastolatkiem zamieszkałym w...
Warunki materialne, młodzież, zainteresowania, plany życiowe, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 20 stron)
Wywiad zanonimizowany. Wypowiedzi rozmówcy bardzo źle słyszalne.
UBS_17_3
Pan J., dziadek
A. S. (kobieta)
13 lutego 1998 r.
1:29:09
01:29:09 (w dwóch częściach: UBS_17_4A_an.mp3 - 00:46:35; UBS_17_4B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia, 69-letnim mężczyzną...
Warunki materialne, wojna, rodzina, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 23 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_18_1
Pani K. W.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie początek 1998 r.
1:17:58
01:17:58 (w dwóch częściach: UBS_18_1B_an.mp3 - 00:47:08;UBS_18_1A_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 54-letnią kobietą urodzoną...
Ubóstwo, alkoholizm, przemoc, samotne macierzyństwo, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 25 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_18_2
Pani M., córka pani K. W.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie początek 1998 r.
0:52:04
00:52:04 (w dwóch częściach: UBS_18_2A_an.mp3 - 00:47:14; UBS_18_2B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, kobietą urodzoną i...
Ubóstwo, alkoholizm, samotne macierzyństwo, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 18 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_18_3
Pani W., matka pani K. W.
M. L. (kobieta)
prawdopodobnie początek 1998 r.
0:57:23
00:57:23 (w dwóch częściach: UBS_18_3A_an.mp3 - 00:46:51; UBS_18_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, 82-letnią kobietą...
Ubóstwo, wojna, starsze pokolenie, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 16 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_19_1
T. D.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:31:06
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, Romką, zamieszkałą w...
Ubóstwo, Romowie, choroba, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 19 stron)
Wywiad zanonimizowany. Brak drugiej części nagrania (urywa się na stronie...
UBS_19_2
A. D.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
brak
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, 24-letnią kobietą, Romką,...
Ubóstwo, Romowie, choroba, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 8 stron)
Wywiad zanonimizowany. Zachowała się tylko transkrypcja.
UBS_19_3
W. D.
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
0:28:24
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, Romką w wieku ok. 60 lat,...
Ubóstwo, Romowie, choroba, rodzina, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 10 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_20_1
Pani K/T.
N. J. (kobieta)
wiosna/lato 1998 r.
1:39:45
01:39:45 (w trzech częściach: UBS_20_1A_an.mp3 - 00:46:53;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, kobietą urodzoną w 1953 r.,...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, PGR, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 22 strony)
Wywiad zanonimizowany. Na pierwszej stronie transkrypcji ktoś z zespołu...
UBS_20_2
D/A., córka pani K/T.
N. J. (kobieta)
wiosna/lato 1998 r.
0:55:09
00:55:09 (w dwóch częściach: UBS_20_3A_an.mp3 - 00:46:35; UBS_20_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, 18-letnią kobietą...
Ubóstwo, ubóstwo dzieci i młodzieży, PGR, rodzina wielodzietna, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 13 stron)
Wywiad zanonimizowany. Na pierwszej stronie transkrypcji ktoś z zespołu...
UBS_20_3
Pan W/S.
N. J. (kobieta)
wiosna/lato 1998 r.
1:48:03
01:48:03 (w trzech częściach: UBS_20_4A_an.mp3 - 00:46:25;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia, mężczyzną urodzonym w 1932...
Ubóstwo, wojna, rolnictwo, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 22 strony)
Wywiad zanonimizowany. Na pierwszej stronie transkrypcji ktoś z zespołu...
UBS_21_1
W. W.
kobieta, nazwisko nieznane
12 stycznia 1998 r.
2:32:22
02:32:22 (w czterech częściach: UBS_21_1A_an.mp3 - 00:46:48;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem średniego pokolenia, mężczyzną urodzonym w 1954...
Ubóstwo, PGR, transformacja, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 28 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_21_2
kobieta, nazwisko nieznane
14 stycznia 1998 r.
0:47:50
00:47:50 (w dwóch częściach: UBS_21_3A_an.mp3 - 00:46:54; UBS_21_3B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, dziewczyną kończącą szkołę...
Ubóstwo, rodzina wielodzietna, plany życiowe, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 10 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_21_3
P. W.
kobieta, nazwisko nieznane
13 stycznia 1998 r.
3:06:20
03:06:20 (w czterech częściach: UBS_21_4A_an.mp3 - 00:46:50;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1928 r.,...
Ubóstwo, przemoc domowa, starsze pokolenie, relacje polsko-ukraińskie,...
Transkrypcja (plik PDF, 31 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_22_1
E. O.
J. M. (kobieta)
9 stycznia 1998 r.
4:25:08
04:25:08 (w sześciu częściach: UBS_22_1A_an.mp3 - 00:46:56;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką średniego pokolenia, 48-letnią kobietą...
Ubóstwo, alkoholizm, przemoc domowa, bezrobocie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 79 stron). Transkrypcja niekompletna, strona nr 62...
Wywiad zanonimizowany
UBS_22_2
P. O.
J. M. (kobieta)
9 stycznia 1998 r.
1:38:56
01:38:56 (w trzech częściach: UBS_22_4A_an.mp3 - 00:46:48;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, mężczyzną w wieku ok. 24...
Ubóstwo, rodzina, młode małżeństwo, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 38 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_22_3
D. O.
J. M. (kobieta)
9 stycznia 1998 r.
1:54:48
01:54:48 (w trzech częściach: UBS_22_5AB_an.mp3 - 00:41:41;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem młodszego pokolenia, mężczyzną w wieku ok. 20...
Warunki materialne, młode pokolenie, zaradność, plany życiowe, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 23 strony)
Wywiad zanonimizowany. Wbrew przyjętej w badaniu regule niniejszy wywiad,...
UBS_23_1
E. K. (ojciec)
prawdopodobnie M. J. (kobieta)
18 stycznia 1998 r.
2:43:06
02:43:06 (w czterech częściach: UBS_23_1A_an.mp3 - 00:47:32;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielem średniego pokolenia, 50-letnim mężczyzną...
Ubóstwo, chłoporobotnicy, rodzina wielodzietna, transformacja, życie...
Transkrypcja (plik PDF, 45 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_23_2
E. K. (córka)
prawdopodobnie M. J. (kobieta)
18 stycznia 1998 r.
1:10:07
01:10:07 (w dwóch częściach: UBS_23_4A_an.mp3 - 00:47:13; UBS_23_4B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką młodszego pokolenia, dziewczyną zamieszkałą na...
Ubóstwo, młodzież, rodzina wielodzietna, plany życiowe, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 19 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_23_3
M. K.
M. J. (kobieta)
18 stycznia 1998 r.
1:52:07
01:52:07 (w trzech częściach: UBS_23_3A_an.mp3 - 00:47:39;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z przedstawicielką starszego pokolenia, kobietą urodzoną w 1922 r....
Ubóstwo, wojna, wieś, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 30 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_24
Halina
J. S.-P.
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
1:10:15
01:10:15 (w dwóch częściach: UBS_24_1A.mp3 - 00:45:15; UBS_24_1B.mp3 -...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z osobą mieszkającą samotnie w dużym mieście w centralnej Polsce,...
Ubóstwo, starsze pokolenie, pauperyzacja, inteligencja, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 32 strony)
Wywiad nie został zanonimizowany. Ze względu na dużą liczbę informacji...
UBS_25
Pan Y.
mężczyzna, prawdopodobnie W. Z
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
3:08:53
03:08:53 (w sześciu częściach: UBS_25_1A_an.mp3 - 00:46:19;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z mężczyzną urodzonym w 1935 r. na Wołyniu, w okresie realizacji...
Ubóstwo, wojna, alkoholizm, bezdomność, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 37 stron)
Wywiad zanonimizowany
UBS_26
Siostry
kobieta, nazwisko nieznane
zima 1997/1998 lub wiosna 1998 r.
2:20:36
02:20:36 (w trzech częściach: UBS_26_1A_an.mp3 - 00:46:54;...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z dwiema starszymi kobietami, siostrami, zamieszkałymi na wsi w...
Ubóstwo, wieś, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 32 strony)
Wywiad zanonimizowany
UBS_27
Pani X.
kobieta, nazwisko nieznane
początek 1998
1:16:23
01:16:23 (w dwóch częściach: UBS_27_1A_an.mp3 - 00:46:57; UBS_27_1B_an.mp3...
kaseta magnetofonowa
Wywiad z samotną kobietą zamieszkałą na wsi w południowo-wschodniej...
Ubóstwo, wieś, starsze pokolenie, życie codzienne
Transkrypcja (plik PDF, 24 strony)
Wywiad zanonimizowany

Bibliografia

Podstawowa publikacja:

Tarkowska, Elżbieta [red.]. 2000. "Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce". Warszawa: Typografika.

Pozostałe prace publikowane:

Palska, Hanna. 1998. „‘Beznadziejny proletariusz’ w pamiętnikach. Kilka uwag o niektórych kulturowych uwarunkowaniach nowej biedy”. Kultura i Społeczeństwo 42(2): 105-119.

Palska, Hanna. 1999. „Zależeć od innych. Formy aktywności ekonomicznej ludzi ubogich”. Polityka Społeczna 11-12(308-309): 6-9.

Palska, Hanna. 2000. „Ubodzy o chorobach i praktykach higienicznych”. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna” 7(18): 97-117.

Palska, Hanna. 2000. “Between Gratitude and Humiliation: Incurring Debts and Receiving Gifts as Part of the Life-Strategy of the Poor.” East Central Europe 27(2): 37-53.

Palska, Hanna. 2002. „O potrzebie monografii terenowej w badaniach dawnej i obecnej biedy w Polsce”. W: K. Korzeniewska i E. Tarkowska (red.), Lata tłuste, lata chude: Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych. Warszawa: IFiS PAN.

Palska, Hanna. 2003. „Samotna matka wielodzietnej rodziny”. W: E. Tarkowska, W. Warzywoda-Kruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu. Katowice-Warszawa: Wyd. Śląsk.

Palska, Hanna. 2003. „Feminizacja ubóstwa po polsku”. W: E. Tarkowska, W. Warzywoda-Kruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu. Katowice-Warszawa: Wyd. Śląsk.

Palska, Hanna. 2003. „Historia rodziny J.”. W: E. Tarkowska, W. Warzywoda-Kruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu. Katowice-Warszawa: Wyd. Śląsk.

Palska, Hanna. 2007. „Pariasi czy obywatele? Ludzie biedni w sferze publicznej”. W: B. Mach (red.). O życiu publicz¬nym, kulturze i innych sprawach. Warszawa: Wyd. Collegium Civitas.

Palska, Hanna. 2002. Bieda i dostatek: o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Tarkowska, Elżbieta, Joanna Sikorska. 1995. “Social History of Poverty: Polish Experiences and Research Perspectives”, w: J. Szalai (ed.), The Social History of Poverty in Central Europe. Budapest: Max Weber Foundation.

Sikorska, Joanna. 2003. „Od biedy folwarcznej do biedy popegeerowskiej”. W: E. Tarkowska, W. Warzywoda-Kruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu. Katowice-Warszawa: Wyd. Śląsk.

Tarkowska, Elżbieta. 2002. “Intra-household Gender Inequality: Hidden Dimensions of Poverty among Polish Women.” Communist and Post-Communist Studies 35(4): 411-432.
 
Prace niepublikowane:
 
Tarkowska, Elżbieta, Hanna Palska, Joanna Sikorska (red.). 1999. Społeczna historia ubóstwa w Europie Środkowej: przypadek polski. Wybór tekstów – wywiady i interpretacje  [maszynopis]. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Tarkowska, Elżbieta, Hanna Palska, Joanna Sikorska (eds.). 1999. Social History of Poverty in Central Europe. The Polish Case. Interviews and Interpretations [maszynopis]. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences.

Uwaga: Bibliografia z pewnością nie jest kompletna, będziemy wdzięczni za informacje uzupełniające.
Powrót