Katalog

Od respondenta do narratora – wywiady biograficzne z uczestnikami Polskiego Badania Panelowego POLPAN (badania Danuty Życzyńskiej-Ciołek z 2016 r.)

Kolekcja obejmuje 23 wywiady biograficzno-narracyjne przeprowadzone w 2016 r. z osobami, które wcześniej (w latach 1987/8, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013) uczestniczyły w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN (www.polpan.org) – ilościowym badaniu struktury społecznej, realizowanym za pomocą metody kwestionariuszowej. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, reprezentowały najstarsze pokolenie Polaków – w 2016 r. miały od 74 do 94 lat. Mieszkały w różnych miejscowościach w całej Polsce.

Przedsięwzięcie badawcze, w wyniku którego powstały wywiady, było kontynuacją pilotażowego projektu zatytułowanego „Od badania próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u”, który został zrealizowany w IFiS PAN w 2014 roku pod kierunkiem dr Piotra Filipkowskiego. Celem obu projektów było uzupełnienie danych ilościowych o swobodne narracje respondentów / rozmówców, a także pozyskanie materiału jakościowego, mogącego być podstawą niezależnych od danych ilościowych analiz dotyczących historii życia i narracji o życiu, doświadczenia wojny, pracy w PRL, sytuacji ludzi starszych, subiektywnego postrzegania swojego miejsca w strukturze społecznej, indywidualnej sprawczości (agency), losu, punktów zwrotnych w życiu, źródeł życiowej satysfakcji, itp.

W obecnej kolekcji wywiadów starano się zachować i dopełnić przyjęte w projekcie pilotażowym założenie o maksymalnym zróżnicowaniu rozmówców pod względem określonych cech, takich jak: wykształcenie, przynależność do grup społeczno-zawodowych, region i wielkość miejsca zamieszkania. Ze względu na zamiar uzupełnienia kolekcji pilotażowej, w obecnym projekcie przeprowadzono stosunkowo dużo wywiadów z osobami o niższym poziomie wykształcenia, mieszkającymi na wsi lub w małych miejscowościach.

Zestawienie

Sygnatura
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu
Nośnik oryginalny
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
Uwagi
POLPAN_BIOGR2_01
Danuta Życzyńska-Ciołek
30 czerwca 2016 r.
1:20:44
plik MP3
Rozmówca zamieszkały we wsi w woj. podlaskim, pochodzący z tamtych stron....
Biografia, historia życia, wojna, wieś, samotność osób starszych
(1) Transkrypcja: plik PDF, 20 stron (= 24 strony standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_02
Danuta Życzyńska-Ciołek
2 lipca 2016 r.
1:15:44
plik MP3
Rozmówca urodzony w 1931 r. we wsi Rzochów (obecnie część Mielca), gdzie z...
Biografia, historia życia, wojna, praca w PRL, Kościół
(1) Transkrypcja: plik PDF, 24 strony (= 32 strony standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_03
Danuta Życzyńska-Ciołek
6 lipca 2016 r.
1:23:16
plik MP3
Rozmówca urodzony w 1929 roku w Żychlinie, gdzie z krótkimi przerwami...
Biografia, historia życia, praca w PRL, śmierć osoby bliskiej
(1) Transkrypcja: plik PDF, 18 stron (= 26 stron standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_04
Danuta Życzyńska-Ciołek
28 lipca 2016 r.
2:46:21
plik MP3
Rozmówczyni urodzona ok. 1930 r. na podkarpackiej wsi, gdzie mieszkała...
Biografia, historia życia, wojna, wieś, alkoholizm
(1) Transkrypcja: plik PDF, 29 stron (= 49 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany. Rozmówczyni podpisała wprawdzie zgodę na...
POLPAN_BIOGR2_05
Danuta Życzyńska-Ciołek
28 lipca 2016 r.
3:34:50
plik MP3
Rozmówca w wieku 81 lat, urodzony w Niżatycach, zamieszkały w pobliskim...
Biografia, historia życia, wojna, śmierć dziecka, praca w PRL
(1) Transkrypcja: plik PDF, 31 stron (= 60 stron standardowego...
Do wywiadu dołączony jest plik PDF zawierający kopię dokumentów,...
POLPAN_BIOGR2_06
Danuta Życzyńska-Ciołek
29 lipca 2016 r.
0:28:16
plik MP3
Rozmówca urodzony w 1942 r. na wsi 15 km od Lubaczowa. Rodzina wkrótce...
Biografia, historia życia, małe miasto, transformacja
(1) Transkrypcja: plik PDF, 6 stron (= 7 stron standardowego maszynopisu),...
Notatka badacza: Wywiad jest bardzo krótki i trudno nazwać go w pełni...
POLPAN_BIOGR2_07
Danuta Życzyńska-Ciołek
19 sierpnia 2016 r.
1:48:37
plik MP3
Rozmówczyni urodzona w 1940 r. w Niemirowie (obecnie na terenie Ukrainy)....
Biografia, historia życia, wojna, praca w PRL, pielęgniarstwo
(1) Transkrypcja: plik PDF, 22 strony (= 42 strony standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_08
Danuta Życzyńska-Ciołek
8 września 2016 r.
1:36:01
plik MP3
Rozmówca od urodzenia zamieszkały we wsi w woj. wielkopolskim. W...
Biografia, historia życia, wieś, spółdzielczość, rodzina
(1) Transkrypcja: plik PDF, 24 strony (= 41 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_09
Danuta Życzyńska-Ciołek
8 września 2016 r.
2:01:40
plik MP3
Rozmówczyni w wieku 74 lat, emerytka, zamieszkała na wsi w woj....
Biografia, historia życia, śmierć dziecka, wieś, rodzina
(1) Transkrypcja: plik PDF, 24 strony (= 44 strony standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_10
Danuta Życzyńska-Ciołek
9 września 2016 r.
1:44:04
plik MP3
Rozmówczyni w wieku 90 lat, emerytka, zamieszkała od 2 lat w pensjonacie –...
Biografia, historia życia, wojna, rzeź wołyńska, śmierć dziecka
(1) Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 25 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_11
Danuta Życzyńska-Ciołek
30 września 2016 r.
1:30:48
plik MP3
Rozmówca urodzony w 1936 r. na wsi w okolicach Bydgoszczy. Ukończył...
Biografia, historia życia, praca w PRL
(1) Transkrypcja: plik PDF, 21 stron (= 35 stron standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_12
Danuta Życzyńska-Ciołek
4 października 2016 r.
3:06:28
plik MP3
Rozmówca urodzony w 1941 r. na wsi (Wielkopolska), od wielu lat mieszka we...
Biografia, historia życia, rolnictwo
(1) Transkrypcja: plik PDF, 26 stron (= 57 stron standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_13
Danuta Życzyńska-Ciołek
21 października 2016 r.
1:42:32
plik MP3
Rozmówczyni od 18 roku życia zamieszkała w mieście w woj. podlaskim,...
Biografia, historia życia, rodzina, opieka nad dziećmi, choroba
(1) Transkrypcja: plik PDF, 23 strony (= 38 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_14
Danuta Życzyńska-Ciołek
26 października 2016 r.
1:43:44
plik MP3
Rozmówczyni urodzona w 1943 roku na wsi w obecnym woj. podlaskim, w wieku...
Biografia, historia życia, wieś, śmierć dziecka, wyjazd za granicę
(1) Transkrypcja: plik PDF, 20 stron (= 41 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_15
Danuta Życzyńska-Ciołek
8 listopada 2016 r.
1:42:17
plik MP3
Rozmówczyni urodzona w 1934 r. na wsi w okolicach Mielca. Na Podkarpaciu...
Biografia, historia życia, wojna, praca w PRL, choroba
(1) Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 24 strony standardowego...
Notatka badacza: Rozmówczyni była mocno zestresowana nagraniem wywiadu,...
POLPAN_BIOGR2_16
Danuta Życzyńska-Ciołek
12 listopada 2016 r.
2:20:59
plik MP3
Rozmówczyni urodzona w 1930 roku w okolicy Wilna. W 1946 r. wraz z rodziną...
Biografia, historia życia, wojna, małe miasto, medycyna
(1) Transkrypcja: plik PDF, 23 strony (= 42 strony standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_17
Danuta Życzyńska-Ciołek
17 listopada 2016 r.
2:32:37
plik MP3
Rozmówczyni urodzona przed II wojną w Grodnie, w 1946 r. przeniosła się...
Biografia, historia życia, administracja lokalna w PRL, rodzina, choroba
(1) Transkrypcja: plik PDF, 29 stron (= 58 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_18
Danuta Życzyńska-Ciołek
18 listopada 2016 r.
1:23:01
plik MP3
Rozmówczyni urodzona przed II wojną koło Garwolina, większość dzieciństwa...
Biografia, historia życia, wojna, choroba, transformacja
(1) Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 29 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_19
Danuta Życzyńska-Ciołek
29 listopada 2016 r.
1:48:27
plik MP3
Rozmówca urodzony przed II wojną światową we wsi na Śląsku, gdzie mieszkał...
Biografia, historia życia, śmierć bliskiej osoby, niepełnosprawność,...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 27 stron (= 40 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_20
Danuta Życzyńska-Ciołek
1 grudnia 2016 r.
1:07:02
plik MP3
Rozmówczyni w wieku 94 lat, urodzona na wsi w okolicach Koła, od wielu lat...
Biografia, historia życia, rodzina
(1) Transkrypcja: plik PDF, 25 stron (= 29 stron standardowego...
Brak
POLPAN_BIOGR2_21
Danuta Życzyńska-Ciołek
9 grudnia 2016 r.
1:37:10
plik MP3
Rozmówczyni urodzona w 1928 roku na wsi koło Lwowa. Tam uczęszczała do...
Biografia, historia życia, wojna, rodzina, śmierć osoby bliskiej
(1) Transkrypcja: plik PDF, 20 stron (= 33 strony standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_22
Danuta Życzyńska-Ciołek
9 grudnia 2016 r.
2:29:17
plik MP3
Rozmówczyni urodzona przed II wojną na wsi pod Kozienicami. Wcześnie...
Biografia, historia życia, wojna, wieś, śmierć dziecka/osoby bliskiej
(1) Transkrypcja: plik PDF, 32 strony (= 66 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany
POLPAN_BIOGR2_23
Danuta Życzyńska-Ciołek
28 grudnia 2016 r.
1:17:36
plik MP3
Rozmówczyni w wieku 77 lat, urodzona na Lubelszczyźnie. W 1945 r. rodzina...
Biografia, historia życia, szkoła, edukacja, choroba
(1) Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 31 stron standardowego...
Wywiad zanonimizowany. Pseudonim wybrany przez rozmówczynię.

Bibliografia

Wzór cytowania zbioru:
Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2016. Od respondenta do narratora – wywiady biograficzne z uczestnikami Polskiego Badania Panelowego POLPAN: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót