Katalog

Od badania próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u (badania Piotra Filipkowskiego z 2014 r.)

Projekt badania „Od próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u” przygotowany został przez dr Piotra Filipkowskiego, przy współpracy z dr Katarzyną Andrejuk. Inicjatywa zyskała akceptację i wsparcie profesora Kazimierza M. Słomczyńskiego, kierownika Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Założeniem projektu było uzupełnienie danych zbieranych od 1988 roku w badaniu POLPAN o wywiady biograficzno-narracyjne z wybranymi respondentami z najstarszej generacji – osobami w wieku 72 i więcej lat. Zaplanowano, że wybrana grupa  będzie maksymalnie zróżnicowana pod względem określonych cech. Celem całego przedsięwzięcia było: (1) na najogólniejszym poziomie – wzmocnienie biograficznego wymiaru badania POLPAN poprzez nie tylko powrót do tych samych respondentów (co jest istotą badania panelowego), ale zmianę perspektywy poznawczej: z ankietowej („pytającej”) na narracyjną („słuchającą”), (2) rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy uzyskanej za pomocą metody ankietowej, a także sprawdzenie, czy dzięki wywiadom możliwa jest lepsza interpretacja tej wiedzy, (3) uzyskanie nowego typu wiedzy socjologicznej o badanych osobach, opartej na ich subiektywnej perspektywie, na całościowej, retrospektywnej wizji własnego życia wyrażonej w swobodnej opowieści autobiograficznej. Unikalnym elementem projektu było powiązanie metody biograficznej z badaniem ilościowym opartym na próbie losowej. Prawdopodobnie był to pierwszy taki projekt badawczy w Polsce – co może zaskakiwać zważywszy na mocną pozycję i rosnącą popularność podejść biograficznych w polskiej socjologii.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od października do grudnia 2014 r. na terenie całej Polski. Przeprowadzono 21 wywiadów. Wszystkie zostały spisane. Projekt miał charakter pilotażowy – założono możliwość jego kontynuacji w przyszłości.

Zestawienie

Sygnatura
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu [godz:min:sek]
Nośnik oryginalny
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
Uwagi
POLPAN_BIOGR_01
Danuta Życzyńska-Ciołek
26 listopada 2014 r.
1:54:04
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1932 r. na terenie obecnej...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 34 strony standardowego...
Wywiad został w pewnym momencie przerwany przez rozmówczynię w celu...
POLPAN_BIOGR_02
Danuta Życzyńska-Ciołek
5 grudnia 2014 r.
1:18:54
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1942 r. we wsi Skoki koło...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 17 stron (= 31,5 strony standardowego...
W wywiadzie pojawiają się też wypowiedzi żony rozmówcy, obecnej w trakcie...
POLPAN_BIOGR_03
Danuta Życzyńska-Ciołek
5 grudnia 2014 r.
3:18:48
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1935 r. w Rozkopaczewie k....
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 36 stron (= 84,5 strony standardowego...
POLPAN_BIOGR_04
Danuta Życzyńska-Ciołek
17 listopada 2014 r.
0:58:41
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1931 r. na wsi w okolicach...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 9 stron (= 16,5 strony standardowego...
(1) Ze względu na zastrzeżenie dotyczące anonimowości, z wywiadu usunięto...
POLPAN_BIOGR_05
Danuta Życzyńska-Ciołek
19 grudnia 2014 r.
1:16:13
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1939 r. na wsi w pobliżu...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 12 stron (= 25 stron standardowego...
Ze względu na zastrzeżenie dotyczące anonimowości, z wywiadu usunięto...
POLPAN_BIOGR_06
Danuta Życzyńska-Ciołek
17 listopada 2014 r.
3:08:41
plik MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1935 r. koło Częstochowy, od...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 26 stron (= 60,5 strony standardowego...
Podczas niektórych fragmentów wywiadu obecna była córka rozmówczyni, która...
POLPAN_BIOGR_07
Katarzyna Andrejuk
29 października 2014 r.
2:20:24
plik WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1924 r. na terenie należącym...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 16 stron (= 37,5 strony standardowego maszynopisu)
(1) Ze względu na praktyczne trudności związane z anonimizacją nagrania,...
POLPAN_BIOGR_08
Katarzyna Andrejuk
18 listopada 2014 r.
1:55:24
plik WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1932 r. na wsi w okolicach...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 17 stron (= 40,5 strony standardowego maszynopisu)
(1) W wywiadzie zmieniono bądź usunięto imiona osób z najbliższej rodziny...
POLPAN_BIOGR_09
Katarzyna Andrejuk
31 grudnia 2014 r.
0:45:11
pliki WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w Łapach k. Białegostoku, gdzie...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 8 stron (= 17,5 strony standardowego maszynopisu)
POLPAN_BIOGR_10
Katarzyna Andrejuk
27 października 2014 r.
1:10:19
plik WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1930 r. w Warszawie, gdzie...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 11 stron (= 22 strony standardowego maszynopisu)
POLPAN_BIOGR_11
Katarzyna Andrejuk
9 grudnia 2014 r.
1:44:20
pliki WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony przed wojną w Poznaniu, tam...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 15 stron (= 34,5 strony standardowego maszynopisu)
(1) Ze względu na praktyczne trudności związane z anonimizacją nagrania,...
POLPAN_BIOGR_12
Katarzyna Andrejuk
10 grudnia 2014 r.
1:01:28
plik WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1934 r. na wsi w obecnym woj....
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 9 stron (= 21 stron standardowego maszynopisu)
POLPAN_BIOGR_13
Katarzyna Andrejuk
25 listopada 2014 r.
1:42:25
plik WMA
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1935 r. na terenie, który dziś...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 12 stron (= 27,5 strony standardowego maszynopisu)
Z wywiadu usunięto jedno zdanie ze względu na możliwość łatwego...
POLPAN_BIOGR_14
Piotr Filipkowski
10 listopada 2014 r.
1:32:50
pliki WAV
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1938 r. w Gdyni. Wcześnie stracił...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 22 strony (= 39 stron standardowego maszynopisu)
(1) Ze względu na dość skąpe wypowiedzi rozmówcy i niejasności...
POLPAN_BIOGR_15
Piotr Filipkowski
12 lutego 2015 r.
2:43:24
pliki MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodził się w 1931 r. w Studziankach, gdzie...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 25 stron (= 53,5 strony standardowego...
Wywiad pełen anegdot i dygresji, wiele z nich bardzo ciekawych i barwnych,...
POLPAN_BIOGR_16
Piotr Filipkowski
20 grudnia 2014 r.
1:28:41
pliki MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1937 r. na wsi w obecnym woj....
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 21 stron (= 41 stron standardowego maszynopisu)
Z transkrypcji usunięto nazwę miejscowości, w której rozmówczyni mieszkała...
POLPAN_BIOGR_17
Piotr Filipkowski
listopad 2014 r.
2:02:47
pliki MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1935 r. na wsi w okolicach...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 21 stron (= 41 stron standardowego maszynopisu)
(1) W transkrypcji zmieniono imiona osób z najbliższej rodziny rozmówczyni...
POLPAN_BIOGR_18
Piotr Filipkowski
15 listopada 2014 r.
2:00:45
pliki WAV
Wywiad biograficzny. Rozmówczyni urodzona w 1939 r. na terenach należących...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 24 strony (= 48,5 strony standardowego...
POLPAN_BIOGR_19
Piotr Filipkowski
21 października 2014 r.
1:41:55
pliki WAV
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1931 r. w Warszawie, gdzie...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
(1) Transkrypcja: plik PDF, 13 stron (= 27,5 strony standardowego...
POLPAN_BIOGR_20
Piotr Filipkowski
11 listopada 2014 r.
1:52:24
pliki WAV
Wywiad biograficzny, w założeniu rozmówcą miał być mężczyzna, jednak w...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 18 stron (= 34,5 strony standardowego maszynopisu)
(1) W transkrypcji zmieniono imiona i nazwisko małżonków na pseudonimy,...
POLPAN_BIOGR_21
Piotr Filipkowski
listopad 2014 r.
2:04:05
pliki MP3
Wywiad biograficzny. Rozmówca urodzony w 1940 r. na terenie obecnej...
Biografia, historia życia, doświadczenie indywidualne, los, metodologia...
Transkrypcja: plik PDF, 23 strony (= 47 stron standardowego maszynopisu)
W transkrypcji zmieniono imiona osób z najbliższej rodziny rozmówcy.

Bibliografia

Filipkowski, Piotr i Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. „Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych [From quantitative research based on a random sample to in-depth analysis of life experiences – and back. Two biographical interviews and a few theoretical reflections]”. Studia Socjologiczne 3(222): 229-254.

Andrejuk, Katarzyna. 2016. "Awans społeczny kobiet w czasach PRL. Dynamika struktury i sprawczości [Social upward mobility of women in the People’s Republic of Poland. Dynamics of structure and agency]". Przegląd Socjologiczny 65(3): 157–179.

Filipkowski, Piotr. 2018. "Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe [Oral History as a Hermeneutics of Fate: Pretextual Experience]". Teksty Drugie 1: 40-60.

Powrót