Katalog

Tradycje lokalne dla wspólnoty i demokracji (badania Joanny Kurczewskiej z lat 1996–1999)

Kolekcja zawiera materiały z badań przeprowadzonych w latach 1996–1999) w ramach projektu badawczego „Tradycja jako sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością: studia porównawcze działań wzorotwórczych rodzin i autorytetów lokalnych”, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Celem projektu było uchwycenie roli tradycji jako czynnika konstytutywnego dla aktywizacji społeczności lokalnych oraz wskazanie integralności związków pomiędzy funkcjonowaniem struktur średniego rzędu a jakością demokracji, a w konsekwencji określenie roli różnego typu tradycji lokalnych w kształtowaniu elementów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Badania przeprowadzono w trzech społecznościach lokalnych, usytułowanych w różnych regionach Polski i reprezentujących historie trzech różnych zaborów: we Wrześni, Skoczowie oraz Węgrowie. W ramach tych badań przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne z reprezentantami rodzin o różnym stopniu zakorzenienia w społeczności lokalnej, autorytetami formalnymi i nieformalnymi traktowanymi jako „strażnicy tradycji lokalnej” oraz przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń znaczących w życiu społecznym danej społeczności lokalnej (m.in. samorządu lokalnego, lokalnego muzeum, Ochotniczej Straży Pożarnej i parafii). 

Na kolekcję składa się 45 transkrypcji indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w trzech społecznościach lokalnych, w tym: 30 transkrypcji indywidulnych wywiadów pogłębionych z rodzinami o różnym stopniu zakorzenienia w badanych społecznościach lokalnych, 10 transkrypcji indywidualnych wywiadów pogłębionych z autorytetami lokalnymi oraz 5 transkrypcji wywiadów  z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji lokalnych.

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych rozmówców zarchiwizowane w wersji elektronicznej transkrypcje wywiadów (pdf) dostępne są  w wersji zanonimizowanej.   

Materiały empiryczne uzupełnione są materiałami dodatkowymi: opisem projektu oraz zestawem narzędzi badawczych wykorzystywanych podczas realizacji badania, który zawiera: 1/ kwestionariusz wywiadu z rodziną (wraz z ankietą pamiątek rodzinnych i instrukcją do opisu okoliczności wywiadu), 2/ kwestionariusz wywiadu z autorytetem lokalnym oraz 3/ instrukcje do wywiadu z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji. 

SK – Skoczów

W – Węgrów

WR – Września

Z – rodzina zasiedziała (rodziny zakorzenione w społeczności przed 1939 rokiem, poczynając od XVIII wieku)

S – rodzina średnio zasiedziała („dawni przybysze”: rodziny, które pojawiły się w społeczności po 1945 roku)

N – rodzina nowa (rodziny, które pojawiły się w społeczności pod koniec lat 80-tych lub później)

I – instytucja lokalna

A – autorytet lokalny

Zestawienie

Sygnatura
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu
Nośnik oryginalny
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
1. Wywiady z rodzinami:
TRAD_SK_Z1
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ1_OP
TRAD_SK_Z3
Dorota Gaworska, Marcin Suliński
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ3_OP
TRAD_SK_Z4
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ4_OP
TRAD_SK_Z6
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ6_OP
TRAD_SK_Z7
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ7_OP
TRAD_SK_Z9
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SZ9_OP
TRAD_SK_S1
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SS1_OP
TRAD_SK_S3
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_SK_S6
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SS6_OP
TRAD_SK_N5
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SN5_OP
TRAD_SK_N6
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SN6_OP
TRAD_SK_N10
17-18 września 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_SN10_OP
TRAD_W_Z2
E. Sokołowska, A. Wanielista
15 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, brak ankiety pamiątek rodzinnych: TRAD_WZ2_OP
TRAD_W_Z3
E. Sokołowska, A. Wanielista
16 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WZ3_OP
TRAD_W_Z4
Anna Grudniewicz, Bartłomiej Sokolowski
17 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, brak ankiety pamiątek rodzinnych: TRAD_WZ4_OP
TRAD_W_Z5
16 sierpnia1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WZ5_OP
TRAD_W_Z8
Dorota Gaworska, Marcin Suliński
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WZ8_OP
TRAD_W_Z11
Anna Grudniewicz, Bartłomiej Sokołowski
25 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WZ11_OP
TRAD_W_S3
Dorota Gaworńska, Marcin Suliński
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WS3_OP
TRAD_W_S4
Bartłomiej Sokołowski, Anna Bradniewicz
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WS4_OP
TRAD_W_S8
16 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WS8_OP
TRAD_W_N6
Marta Potępa, Jakub Urbańczyk
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WN6_OP
TRAD_W_N8
Marta Potępa, Jakub Urbańczyk
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WN8_OP
TRAD_W_N9
M. Studniarek, M. Bogucki
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WN9_OP
TRAD_WR_Z11
Monika Lisicka, Agata Domalska
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WRZ11_OP
TRAD_WR_Z13
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_WR_Z18
czerwiec-wrzesień 1998
brak kasety
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WRZ18_OP
TRAD_WR_Z19
czerwiec-wrzesień 1998
brak kasety
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WRZ19_OP
TRAD_WR_Z20
czerwiec-wrzesień 1998
brak kasety
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WRZ19_OP
TRAD_WR_Z25
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
Okoliczności wywiadu, ankieta pamiatek rodzinnych: TRAD_WRZ25_OP
2. Wywiady z autorytetami lokalnymi:
TRAD_SK_A7
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_SK_A11
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_SK_A12
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_A1
Marta Potępa, Jakub Urbańczyk
14 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_A3
Anna Grudniewicz, Bartłomiej Sokolowski
19 sierpnia 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_A4
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_A12
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_WR_A12
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_WR_A13
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_WR_A14
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
3. Wywiady z przedstawicielami instytucji / organizacji lokalnych:
TRAD_SK_I2
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_SK_I4
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_I3
Marta Potępa, Jakub Urbańczy
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_W_I5
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
TRAD_WR_I1
czerwiec-wrzesień 1998
brak danych
taśma magnetofonowa
tradycje, wspólnota, społeczność lokalna, lokalne społeczeństwo...
brak
4. Narzędzia badawcze:
TRAD_NARZ1
maszynopis
Opis projektu badawczego z 1995 roku
TRAD_NARZ2
maszynopis
Scenariusz wywiadu z rodziną (wraz z ankietą pamiątek rodzinnych i...
TRAD_NARZ3
maszynopis
Scenariusz wywiadu z autorytetem lokalnym
TRAD_NARZ4
maszynopis
Instrukcje do wywiadu z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji

Bibliografia

Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji, (J. Kurczewska, M. Kempny - współautor), Studia Socjologiczne, nr 2, 1998, s. 89-100 

Tradycja jako sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością, (J. Kurczewska, M. Kempny - współautor), ASK nr 2 (7), 1998, s.87- 94 

Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji, (J. Kurczewska, M. Kempny - współautor) Xsięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, A. Sułek, M. Szczepański (red.),  Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999

Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, J. Kurczewska (red.), Warszawa 2003, Wyd. IFiS PAN

Wzór cytowania zbioru:

Kurczewska, Joanna. 2018. Tradycje lokalne dla wspólnoty i  demokracji: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót