Katalog

Kultury narodowe u korzeni (fragment badania Antoniny Kłoskowskiej z lat 1992–1994)

Kolekcja zwiera fragment materiałów powstałych w ramach badań prowadzonych na zlecenie prof. Antoniny Kłoskowskiej. Materiały te powstały w 1992 r. Składają się nań głównie transkrypcje wywiadów przeprowadzonych przez (wówczas) dr Izabellę Bukrabę-Rylską z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Materiały zostały wykorzystane jako podstawa analiz zawartych w IV i V rozdziale książki Antoniny Kłoskowskiej „Kultury narodowe u korzeni”. Jest to – jak ustalono w ramach poszukiwań badawczych – jedyny zachowany fragment zbioru, na który składało się m.in. 70 wywiadów autobiograficznych, przeprowadzonych w latach 1992–1994, zarejestrowanych na taśmach magnetofonowych i  spisanych w postaci 3182 stron maszynopisu. Badania prowadzone były w ramach prac Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN).

Na zgromadzone w ramach kolekcji materiały składa się 11 transkrypcji wywiadów przeprowadzonych we wsiach położonych na pograniczu polsko-białoruskim. Nagrania nie zachowały się. Transkrypcje zostały opatrzone zdjęciami i krótkim opisem rozmówcy. Wywiady składają się z dwóch części. Pierwsza to zapis swobodnej wypowiedzi na temat historii życia rozmówcy, bez ingerencji. Druga to rozmowa oparta na instrukcji, dotyczącej zarówno faktów autobiograficznych, jak i nawiązującej już bezpośrednio do problematyki narodowej, etnicznej i religijnej.

Pytania zadawane rozmówcom dotyczyły głównie zagadnień narodowych, jednak wiele z nich miało charakter projekcyjny. Wywiady dostarczyły informacji o postawach narodowych, ich funkcjach w kontaktach interpersonalnych, autoidentyfikacjach. 

Zbiór transkrypcji uzupełnia dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Izabellę Bukrabę-Rylską w 1992 r. (KNK_12_PHOTO)

Na udostępnienie swoich wypowiedzi w celach naukowych zgody wyraziło troje spośród czworga żyjących w 2018 r. osób. Nie udało się dotrzeć do jednej z rozmówczyń. Reszta osób biorących udział w badaniu w 1992 roku, w momencie przygotowania materiałów do udostępnienia przez ADJ (2018 r.) nie żyła. Osoby, które w 2018 r. podpisały zgody na udostępnienie swoich wypowiedzi z 1992 r., zgodziły się również na nagranie i udostępnienie przez ADJ treści wywiadów przeprowadzonych z nimi we wrześniu 2018 r. Ich wypowiedzi z tego czasu zostały oznaczone w sygnaturach i nazwach plików skrótem POW (od: powrót). Rozmówcy w 2018 r. mówili głównie o zmianach, jakie zaszły od 1992 r. w ich miejscu zamieszkania, a także opowiadali o własnych losach. Ich wypowiedzi dotyczyły również kwestii wyznaniowych, narodowościowych, lokalnych tradycji.  

Zestawienie

Sygnatura
Imię i nazwisko rozmówcy
Data przeprowadzenia wywiadu
Imię i nazwisko badacza
Opis historii życia bez ingerencji / Wywiad Swobodny [WS]
Rozmowa według instrukcji
Objętość materiałów (liczba stron w pliku)
Liczba zdjęć
Słowa kluczowe
Krótki opis (max 100 słów)
Uwagi
KNK_01
Sergiusz Smyk
22 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 5-22
ss. 23-81
81
7
mniejszości narodowe, historia rodzinna, religia, kultura ludowa, naród,...
Mężczyzna urodzony w 1948 r. we wsi leżącej przy granicy z Białorusią. W...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN...
KNK_02
Cezary Ostapkowicz
22 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 3-12
ss. 13-80
80
2
mniejszości narodowe, historia rodzinna, religie, kultura ludowa, naród
Mężczyzna urodzony w 1926 r. we wsi leżącej obecnie na terenie Białorusi....
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_03
Mikołaj Smyk
23 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 3-33
ss. 34-80
80
1
stosunki narodowościowe, edukacja, ojczyzna, religia, naród
Mężczyzna urodzony w 1928 r. w Czeremsze. W wywiadzie opowiada m....
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_04
Jerzy Roszczenko
24 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 3-4
ss. 5-87
87
1
stosunki narodowościowe, kwestie wyznaniowe, ojczyzna, tradycje ludowe,...
Mężczyzna urodzony w 1931 r. w Czeremsze. W wywiadzie opowiada m.in. o...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_05
Mikołaj Tołoczko
24 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 3-5
ss. 6-47
47
1
stosunki narodowościowe, kwestie wyznaniowe, ojczyzna, obyczaje
Mężczyzna urodzony w 1928 r. w Czeremsze. W wywiadzie opowiada m.in. o...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_06
Anatol Szulżyk
25 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 4-24
ss. 25-81
81
brak
stosunki narodowościowe, historia miejscowości, kwestie wyznaniowe,...
Mężczyzna urodzony w 1939 r. w Woli k. Brześcia nad Bugiem. W wywiadzie...
Nagranie przerwane / W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy...
KNK_07
Alfred Czesnowski
25 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 4-8
ss. 9-101
101
1
historia rodzinna, stosunki sąsiedzkie, stosunki narodowościowe, PRL,...
Mężczyzna urodzony w Czeremsze. W wywiadzie opowiada m.in. o swoim...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_08
Anastazja Szapućko
26 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
ss. 4-20
ss. 21-50
50
1
historia rodzinna, stosunki sąsiedzkie, stosunki narodowościowe, obyczaje,...
Kobieta urodzona w 1900r. W wywiadzie opowiada m. in. o swoim...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN uzyskał...
KNK_09
Jura Plis
23 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
[WS]
ss. 3-15
15
1
kwestie wyznaniowe, stosunki narodowościowe, życie kulturalne, życie na...
Ksiądz prawosławny, wypowiada się na temat stosunków narodowościowych i...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN...
KNK_10
Andrzej Kiersnowski
25 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
[WS]
ss. 3-14
14
1
kwestie wyznaniowe, stosunki narodowościowe, edukacja, życie na...
Ksiądz katolicki, wypowiada się na temat struktury lokalnej społeczności,...
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN...
KNK_11
NM
24 08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
[WS]
ss. 3-16
16
1
edukacja, kwestie wyznaniowe, stosunki narodowościowe, życie na...
Wywiad z nauczycielką języka białoruskiego, zamieszkałą w Czeremsze....
W 2018 r. pracownik Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN podjął...
KNK_12_PHOTO
08 1992
Izabella Bukraba-Rylska
6
28
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Zdjęcia wykonane w trakcie badań prowadzonych w Czeremsze i w Stawiszczach
Pliki zawierają zeskanowaną dokumentację. Dokumentację stanowią zdjęcia...
KNK_13_POW
Sergiusz Smyk
15 09 2018
Marta Karkowska
[WS]
ss. 1-17
17
0
przeszłość, edukacja, stosunki narodowościowe, kwestie wyznaniowe, języki
Mężczyzna urodzony w 1948 r. we wsi leżącej przy granicy z Białorusią. W...
Rozmowa przeprowadzona przy okazji pozyskania zgody na zamieszczenie...
KNK_14_POW
Jerzy Plis
16 09 2018
Marta Karkowska
[WS]
ss. 1-10
10
0
kwestie wyznaniowe, stosunki narodowościowe, życie kulturalne, życie na...
Ksiądz prawosławny. W wywiadzie opowiada m.in. o zmianach, jakie zaszły we...
Rozmowa przeprowadzona przy okazji pozyskania zgody na zamieszczenie...
KNK_15_POW
Andrzej Kiersnowski
16 09 2018
Marta Karkowska
[WS]
ss. 1-8
8
0
biografia, kwestie wyznaniowe, stosunki narodowościowe, zmiany społeczne
Ksiądz katolicki. W wywiadzie rozmówca opowiada m.in. o zmianach, jakie...
Rozmowa przeprowadzona przy okazji pozyskania zgody na zamieszczenie...

Bibliografia

Kłoskowska Antonina, 1993,  "Wielokulturowość regionów pogranicza", [w:] Region, regionalizm, pojęcia i rzeczywistość: zbiór studiów, red. Kwiryna Handke, Warszawa: SOW, s. 97-104.

Kłoskowska Antonina, 1994, "Pogranicze kulturowe w perspektywie badań biograficznych", [w:] Inni wśród swoich, red. Wiesław Władyka, Warszawa,  s. 100-106.

Kłoskowska Antonina, 1994, "National conversion: A case study  of Polish-German nighbourhood", [in:] The neighbourhood of cultures, ed. by Richard Grathoff, Antonina Kłoskowska,Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences. 

Kłoskowska Antonina, 1995, "Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza", Kultura i Społeczeństwo, Tom 39, Nr 3, s. 19-33. 

Kłoskowska Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Kłoskowska Antonina, 1997, "Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki", Kultura i Społeczeństwo, nr 4, s. 3-18.

Kłoskowska Antonina, 1996, "Open and Closed National Attitudes in Border Areas", Polish Sociological Review, No. 114, pp. 111-126. 

Kłoskowska Antonina, 1997, "Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki", Kultura i Społeczeństwo, Tom 41, Nr 4.

Kłoskowska Antonina, 1997, "The Nation - from where and what for?" transl. M. Wojdyłło, Dialogue and Humanism, No 7-8, s. 65 – 72.

Kłoskowska Antonina, 1997, "W odpowiedzi [recenzentom książki  Kultury narodowe u korzeni]", Studia Socjologiczne, No. 3(146), s. 49-51. 

Kłoskowska Antonina, 2001, National cultures at the grass-root level, Budapest/New York: Central European University Press.

Kłoskowska Antonina, 1997, "Skąd i po co naród?", Znak, nr 3 (502), s. 69-78.

Wzór cytowania zbioru:

Kłoskowska, Antonina. 2018. Kultury narodowe u korzeni: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót