Katalog

Zbliżając się do 40-tki: Społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989 (badania Bogdana W. Macha z 2009 r.)

Zbiór obejmuje 40 pogłębionych wywiadów biograficznych, przeprowadzonych w ramach badań wykonanych przez Instytut Studiów Politycznych PAN i sfinansowanych ze środków na naukę w latach 2007–2008 pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami zamieszkałymi w różnych częściach Polski, które w 1989 roku miały 18 lat. Kierownikiem projektu badawczego był prof. Bogdana W. Mach.
 
Celem badania było spojrzenie na historyczne polskie przemiany ze szczególnej perspektywy – poprzez analizę losów pokolenia, które w dorosłe życie zaczęło wchodzić wraz z „wielką zmianą” roku 1989. Jego reprezentantami są osiemnastolatki z roku 1989, rówieśnicy polskiej transformacji, którzy w pierwszym jej roku sami weszli w pierwszy rok swego „dorosłego” życia. W ich losach cechy transformacji ujawniły się najszybciej, najpełniej i najsilniej. Zostali nią bowiem „dotknięci” w bardzo wrażliwej, pierwszej, formatywnej fazie swego dorosłego życia, w której dokonuje się zasadniczych wyborów i podejmuje ważne życiowe decyzje o dalekosiężnych i często nieodwracalnych konsekwencjach. Musieli decydować, wybierać i działać, nie mając zbyt wiele doświadczeń i zgromadzonych zasobów, ze świadomością, że nawet i te, które mają, ulegają przyspieszonym procesom dewaluacji i redefinicji w nowej rzeczywistości, pełnej ryzyka i niepewności. Losy osiemnastolatków z roku 1989 są dobrze ogniskującą soczewką, w której odbiła się rzeczywistość polskiej transformacji.
 
Uwaga metodologiczna: sposób prowadzenia wywiadów był inspirowany techniką autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schütze, choć przygotowano też dość obszerne dyspozycje.

Zestawienie

Sygnatura
Imię i nazwisko/pseudonim rozmówcy
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Uwagi
Długość wywiadu
Nośnik oryginalny
Materiały dodatkowe
OSIEMNASTOLATKI-89 _01
Monika
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką zawodowej szkoły krawieckiej. Rozmówczyni po...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, edukacja, poszukiwanie pracy
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 13 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _02
Alicja
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą mieszkającą i pracującą w dużym mieście w Polsce. Jej...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, pobyty w Niemczech, finansowa...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 21 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _03
Anita
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która skończyła zawodową szkołę krawiecką, a następnie...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, niestabilność zatrudnienia, problemy...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 20 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _04
Ewelina
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która ukończyła szkołę zawodową i krótko po tym...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, rodzina, pragmatyzm, rozczarowanie rządem
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 19 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _05
Elżbieta
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką zasadniczej szkoły zawodowej, która od...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, samodzielność, własna działalność...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 15 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _06
Bartosz
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który obecnie jest bezrobotny – jak mówi, rzadko...
osiemnastolatki z 1989 r., doświadczanie bezrobocia, zdobywanie...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 15 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _07
Marek
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem szkoły zawodowej i wieczorowego technikum....
osiemnastolatki z 1989 r., praca, własna firma, rodzina, zdrowie
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 21 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _08
Zbigniew
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem rolniczej szkoły zawodowej oraz technikum....
osiemnastolatki z 1989 r., rolnictwo, praca, rodzina, wojsko
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 13 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _09
Bogna
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką zasadniczej szkoły zawodowej, z zawodu...
osiemnastolatki z 1989 r., problemy finansowe, rodzina, praca w domu,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 26 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _10
Andrzej
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej. Rozpoczął...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, wypadek w pracy i problemy ze zdrowiem,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 19 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _11
Grzegorz
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem liceum ogólnokształcącego oraz czterech...
osiemnastolatki z 1989 r., wykształcenie wyższe, rolnictwo, rodzina,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 38 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _12
Katarzyna
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą pracującą w przedszkolu. Jej początkowe plany...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, problemy ze zdrowiem, rodzina, edukacja
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 15 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _13
Wiesław
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej. Po...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, rodzina, zadowolenie
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 7 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _14
Lidia
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która wychowała się w rodzinie rolniczej, skończyła...
osiemnastolatki z 1989 r., problemy finansowe, migracja ekonomiczna,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 16 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _15
Jerzy
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który po skończeniu technikum podjął pracę, a...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, problemy mieszkaniowe, rodzina, zadowolenie
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 15 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _16
Roman
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który skończył zasadniczą szkołę zawodową, ale obecnie...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, rozwijanie umiejętności zawodowych,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 12 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _17
Wojciech
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną – górnikiem. Po zawodowej szkole górniczej rozpoczął...
osiemnastolatki z 1989 r., zdrowie, rodzina, górnictwo, bezpieczeństwo
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 13 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _18
Bożena
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, której wypowiedzi koncentrują się przede wszystkim na...
osiemnastolatki z 1989 r, rodzina, doświadczenie migracji zarobkowych,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 21 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _19
Jan
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, którego wypowiedzi dotyczą przede wszystkim pracy. Po...
osiemnastolatki z 1989 r., doświadczenie bezrobocia, niezrealizowane plany...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 14 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _20
Mariusz
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który mieszka w mieście wojewódzkim i prowadzi firmę...
osiemnastolatki z 1989 r., własna firma, ambicje edukacyjne i zawodowe,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 11 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _21
Waldemar
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który prowadzi własną działalność gospodarczą –...
osiemnastolatki z 1989 r., własna działalność gospodarcza, rodzina,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 14 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _22
Leszek
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną. Po szkole podstawowej skończył szkołę zawodową, a...
osiemnastolatki z 1989 r., migracje zarobkowe, brak stabilnego...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 13 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _23
Kamil
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, którego wypowiedzi skupiają się przede wszystkim na...
osiemnastolatki z 1989 r., handlowe działalności gospodarcze, rodzina,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 28 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _24
Emil
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną – właścicielem firmy motoryzacyjnej. Od początku chciał...
osiemnastolatki z 1989 r., własna firma, doświadczenie wyjazdów za...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 17 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _25
Wanda
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która mieszka w niewielkiej miejscowości i od trzech lat...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, bezrobocie, problemy finansowe,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 16 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _26
Ryszard
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który obecnie poszukuje pracy. Po szkole podstawowej...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, poszukiwanie stałej pracy, problemy...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 18 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _27
Maciej
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który prowadzi własną działalność gospodarczą i...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, rodzina, zadowolenie z życia
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 11 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _28
Paulina
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką liceum. W wyniku nieudanej rekrutacji na...
osiemnastolatki z 1989 r., praca, niezrealizowane plany edukacyjne,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 10 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _29
Mariola
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką szkoły krawieckiej, która po szkole...
osiemnastolatki z 1989 r., rodzina, prowadzenie domu, własna działalność...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 17 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _30
Henryk
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem szkoły zawodowej – szkoły cechów. Ze...
osiemnastolatki z 1989 r., rozwód, przeprowadzki, rozczarowanie sytuacją w...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 22 strony)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _31
Luiza
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką studiów chemicznych. Podczas studiów...
osiemnastolatki z 1989 r., praca w szkole, rodzina, zadowolenie
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 12 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _32
Bolesław
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, ratownikiem pracującym w państwowej służbie pożarnej....
osiemnastolatki z 1989 r., praca w straży pożarnej, rodzina, krytyka...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 27 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _33
Marta
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, absolwentką zasadniczej szkoły zawodowej o profilu...
osiemnastolatki z 1989r., rodzina, gospodarstwo rolne, dzieci
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 6 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _34
Danuta
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która skończyła zasadniczą szkołę zawodową oraz...
osiemnastolatki z 1989r., gospodarstwo rolne, rodzina, budowa domu,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 11 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _35
Albert
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, który rozpoczął naukę w szkole zawodowej o profilu...
osiemnastolatki z 1989 r., przerywana edukacja, rodzina, wojsko,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 6 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _36
Aleksandra
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która w swoim życiu mierzy się z wieloma problemami:...
osiemnastolatki z 1989 r., przemoc domowa, trudne relacje rodzinne,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 22 strony)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _37
Wiktoria
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, w której wypowiedziach dominuje poczucie niespełnienia...
osiemnastolatki z 1989 r., dzieci, niespełnione ambicje zawodowe, praca,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 10 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _38
Eliza
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z kobietą, która wychowywała się na wsi, pomagając rodzicom w...
osiemnastolatki z 1989 r., niezrealizowane plany edukacyjne, mieszkanie na...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 13 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _39
Damian
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, pracownikiem Urzędu Skarbowego. Po skończeniu...
osiemnastolatki z 1989 r., praca administracyjna, niezrealizowane plany...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 9 stron)
bd.
bd.
brak
OSIEMNASTOLATKI-89 _40
Mateusz
Współpracownik Zakładu Badań Naukowych PTS, imię i nazwisko nieznane
2009
Wywiad z mężczyzną, absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej o profilu...
osiemnastolatki z 1989r., praca, rodzina, potrzeba spokojnego życia,...
Wywiad dostępny w formie transkrypcji (plik PDF, 12 stron)
bd.
bd.
brak

Bibliografia

Wzór cytowania zbioru:

Mach, Bogdan W. 2018. Zbliżając się do 40-tki: Społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót