Katalog

Strategie życiowe robotników w nowym polskim kapitalizmie (badania Adama Mrozowickiego z lat 2001–2004)

Prezentowany zbiór danych obejmuje 174 wywiady biograficzne z robotnikami, zgromadzone w latach 2001-2004, przez Adama Mrozowickiego oraz w ramach koordynowanych przez niego studenckich ćwiczeń terenowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Główną metodą zbierania danych był biograficzny wywiad narracyjny (Fritza Schützego). Każdy z badanych został poproszony o opowiedzenie całej historii życia, od dzieciństwa do momentu realizacji wywiadu. Następnie poproszono o odpowiedź na dodatkowe pytania związane z fragmentami niejasnymi bądź opowiedzianymi skrótowo. W ostatniej części położono nacisk na odpowiedź na pytania związane z blokami tematycznymi analizowanymi w projekcie, o ile odpowiedź na nie pojawiła się w częściach „biograficznych”. Były to pytania związane z pochodzeniem społecznym, karierą zawodową, subiektywnie odczuwanym poziomem życia, aktywnością w czasie wolnym, działalnością w organizacjach społecznych (w tym związkach zawodowym), tożsamością klasową, orientacjami politycznymi i oceną zmian po 1989 roku. Zebrane wywiady są zróżnicowane pod względem jakości - około 60 z nich można określić jako dobrej jakości wywiady narracyjne (wysoki poziom indeksykalności wypowiedzi, rozbudowana część I wywiadu), pozostałe lepiej określać mianem wywiadów pogłębionych z komponentem biograficznym.

Badania zrealizowane zostały na Dolnym Śląsku (przede wszystkim we Wrocławiu), Górnym Śląsku (przede wszystkim na terenie aglomeracji górnośląskiej), Śląsku Cieszyńskim (przede wszystkim w Cieszynie) oraz Śląsku Opolskim (cały teren województwa opolskiego). Mianem robotników określani byli pracownicy najemni wykonujący prace fizyczne oraz fizyczno-umysłowe, o ograniczonym zakresie kontroli nad procesem pracy, przy czym zebrano również narracje ograniczonej liczby brygadzistów i mistrzów (22 przypadki).  W próbie przeważali mężczyźni (131 przypadków), robotnicy wykwalifikowani (95 przypadków), zatrudnieni w produkcji przemysłowej (107 wywiadów), górnictwie (16 wywiadów) oraz, w mniejszym stopniu, w usługach (35 wywiadów) i budownictwie (15 wywiadów). Zebrane narracje reprezentują trzy zasadnicze kohorty wiekowe robotników: (a) 35 lat i mniej w momencie realizacji wywiadu – 57 przypadków; (b) 36-49 lat – 94 przypadki; (c) 50 lat i więcej – 23 przypadki.

Dotychczasowe wykorzystanie danych zawartych w zbiorze ograniczyło się do analiz strategii życiowych, etosu i zasobów robotniczych, analizy tożsamości działaczy i działaczek związkowych oraz badania nad pamięcią zbiorową robotników. Jest jednak oczywiste, że prezentowane dane mają znaczny potencjał ich ponownego wykorzystania do innego typu analiz społecznych. Wskazać można, między innymi, na możliwość wykorzystania danych do badań nad tożsamością regionalną na Śląsku, tożsamością klasową robotników, robotniczymi stylami życia i świadomością polityczną, a także do analiz wczesnej fazy procesów prekaryzacji zatrudnienia (wywiady w usługach) oraz badań nad wybranymi kategoriami zawodowymi robotników (np. w górnictwie, hutnictwie czy usługach).  

Wszystkie wywiady były w całości nagrywane na taśmy magnetofonowe. Wywiady trwały pomiędzy 30 minutami (najkrótsze, około 20% całości bazy danych), 1-1,5 godziny (około 60%) oraz powyżej 1,5 godziny (maksymalnie 4 godziny) – około 20% całości bazy danych.  Nagrania audio zachowały się jednak jedynie dla 50 wywiadów, przede wszystkim z badań wrocławskich (2001-2002) i badań na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i Śląsku Cieszyńskim (2003). Do wszystkich wywiadów istnieją transkrypcje w wersji elektronicznej. Transkrypcje studenckie zostały częściowo wyczyszczone pod względem ortograficznym. Transkrypcje obejmują również (1) podstawowe informacje o firmach badanych (wielkość zatrudnienia, forma prawna); (2) informacje o kontekście realizacji wywiadów. Do 85 przypadków sporządzono również podsumowanie najistotniejszych wydarzeń życiowych w formie „portretów biograficznych”. Poza wywiadami we Wrocławiu (w latach 2001-2002) na etapie transkrypcji wywiady nie zostały poddane anonimizacji. Anonimizacja podstawowych danych przeprowadzona została w tych przypadkach w momencie archiwizacji.

Zestawienie

Imię i nazwisko/pseudonim rozmówcy
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu
Nośnik oryginalny
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
Uwagi
AM1WR
Piotr Limanowski
Adam Mrozowicki
wrzesień 2002
90 min
kaseta
Wywiad z 29-letnim group leaderem w zakładzie przemysłu motoryzacyjnego....
praca, sport, migracja, pewność siebie, fachowość
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM2WR
Adam Bugajski
Adam Mrozowicki
marzec 2002
110 min
kaseta
Wywiad z 25-letnim, wykwalifikowanym robotnikiem pracującym w dużym...
motoryzacja, indywidualizm, edukacja, awans, praca
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Wywiad nagrany podczas dwóch spotkań
AM3WR
Tomasz Nowacki
Adam Mrozowicki
wrzesień 2001
60 min
kaseta
Wywiad z 30-letnim robotnikiem pracującym w fabryce produkującej sprzęt...
praca, zaradność, niestabilność, finanse, rodzina
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM4WR
Marcin Fiodorowski
Adam Mrozowicki
marzec 2002
60 min
kaseta
Wywiad z 30-letnim robotnikiem zakładu przemysłu motoryzacyjnego. Wątki...
migracja, zarobki, rodzina, polityka, mobilność
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM5WR
Arek Markowski
Adam Mrozowicki
marzec 2002
60 min
kaseta
Wywiad z 41-letnim pracownikiem Huty. W wywiadzie podejmowany jest przede...
fachowość, mobilność, zarobki, praca, przedsiębiorczość
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM6WR
Jan Kucharski
Adam Mrozowicki
marzec 2002
50 min
kaseta
Wywiad z 37-letnim robotnikiem wykwalifikowanym pracującym w Fabryce...
rozczarowanie, praca, upośledzenie klasowe, niedocenienie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM7WR
Janina Malanowska
Adam Mrozowicki
wrzesień 2001
75 min
kaseta
Wywiad z 51-letnią robotnicą wykwalifikowaną pracującą w Fabryce AGD. Ze...
rodzina, waleczność, godność, aktywność, problemy
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Wywiad przeprowadzony podczas dwóch spotkań.
AM8WR
Wanda Ratajczak
Adam Mrozowicki
marzec 2002
80 min
kaseta
Wywiad z 54-letnią pracownicą zakładu przemysłu chemicznego...
związki zawodowe, rodzina, społecznikostwo, praca, zdrowie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM9WR
Bożena Drozdowska
Adam Mrozowicki
kwiecień 2002
90 min
kaseta
Wywiad z 42-letnią Bożeną – przewodniczącą komisji zakładowej OPZZ....
rodzina, praca, zaradność, mobilność, mieszkanie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM10WR
Jerzy Korczyński
Adam Mrozowicki
sierpień 2001
105 min
kaseta
Wywiad z 52-letnim pracownikiem Fabryki AGD, społecznym inspektorem pracy,...
działalność, związki zawodowe, stan wojenny, praca, robotnicy
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Wywiad przeprowadzony podczas dwóch spotkań.
AM11WR
Edward Mazurkiewicz
Adam Mrozowicki
marzec 2002
90 min
kaseta
Wywiad z 56-letnim robotnikiem pracującym z Fabryce Chemicznej. Jest...
trudne dzieciństwo, praca, społecznikostwo, PZPR, rozczarowanie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM12WR
Maciej Tomaszewski
Adam Mrozowicki
wrzesień 2001
90 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim pracownikiem Firmy AGD – od 7 lat jest on etatowym...
praca, kwalifikacje, społecznikostwo, związki zawodowe, sport,...
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM13WR
Marek Rydlewski
Adam Mrozowicki
wrzesień 2001
90 min
kaseta
Wywiad z 36-letnim brygadzistą w Fabryce AGD, wydziałowym przewodniczącym...
praca, rozbita rodzina, mobilność, fachowość
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia.
AM14WR
Leszek Walicki
Adam Mrozowicki
marzec 2002
90 min
kaseta
Wywiad z 49-letnim robotnikiem zakładu przemysłu maszynowego, szeregowym...
działalność, opozycja, więzienie, wypadek, niedocenienie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM15WR
Zbigniew Malicki
Adam Mrozowicki
sierpień 2001
60 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim mistrzem zmianowym pracującym w fabryce produkującej...
praca, fachowość, zaradność, mobilność zawodowa
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM16WR
Zygmunt Stolarski
Adam Mrozowicki
wrzesień 2002
90 min
kaseta
Wywiad z 62-letnim pracownikiem zakładu przemysłu drzewnego. Głównym...
praca, religia, doświadczenie, edukacja, rozczarowanie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM17WR
Jacek Hojak
Adam Mrozowicki
marzec 2002
120 min
kaseta
Wywiad z 36-letnim robotnikiem, członkiem komisji zakładowej OPZZ....
praca, rodzina, zaradność, fachowość, aktywizm
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM18WR
Stefan Milewski
Adam Mrozowicki
2002
45 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim mistrzem zmianowym pracującym w zakładzie przemysłu...
praca, zadowolenie, zmiany, rodzina, zwolnienia
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia.
AM19WR
Tadeusz Owczarek
Adam Mrozowicki
marzec 2002
40 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
mobilność, praca, destabilizacja, związki zawodowe,
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia.
AM20WR
Urszula
Adam Mrozowicki
marzec 2002
45 min
kaseta
Wywiad z 48-letnią laborantką pracującą w przedsiębiorstwie zakładu...
praca, walka o przetrwanie, dzieci, migracja, zarobki
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia...
AM21WR
Wojciech Zębicki
Adam Mrozowicki
wrzesień 2001
45 min
kaseta
Wywiad z 51-letnim pracownikiem fabryki sprzętu AGD, członkiem komisji...
problemy finansowe, stan wojenny, praca, związki zawodowe, zdrowie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia.
AM22WR
Maria Kostrzewa
Adam Mrozowicki
2002
33 min
kaseta
Wywiad z 49-letnią pracownicą fabryki kuchenek. W wywiadzie pojawiają się...
praca, zmiany, niezadowolenie, rodzina, słabe zarobki
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM23WR
Anna Niewiadomska
Adam Mrozowicki
wrzesień 2002
50 min
kaseta
Wywiad z 23-letnią Anną pracującą w Fabryce Kuchenek, która z wyniku...
praca, podporządkowanie, choroba, wykorzenienie, trudne dzieciństwo
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio
AM24WR
Jadwiga Zawadzka
Adam Mrozowicki
marzec 2002
40 min
kaseta
Wywiad z 54-letnią pracownicą Fabryki Pasz. Respondentka z wykształcenia...
bezrobocie, finanse, rodzina, destabilizacja, niespełenienie
portret biograficzno-tematyczny
Dostępne nagranie audio. Brak transkrypcji – dostępna jedynie linia życia.
AM25ŚL
Paweł Hajduk
Aneta Gano
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 27-letnim pracownikiem zakładu pracy chronionej zajmującego się...
przemysł tekstylny, praca, Śląsk, lokalność
brak
Dostępne nagranie audio
AM26ŚL
Władysław
Marzena Olech, Anna Życzkowska
2003
120 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim górnikiem, przewodniczącym Związku Zawodowego Górników...
górnictwo, tradycja, zakorzenienie, lokalność, robotnicy
brak
Brak nagrania audio. Wywiad robiony był w dwóch częściach – w odstępie...
AM27ŚL
Mariusz Dębicki
Kamil Oleksyk
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 36-letnim pracownikiem zakładów mięsnych. W opowieści pojawiają...
rodzina, Śląsk, praca, poczucie opuszczenia przez instytucje
brak
Dostępne nagranie audio
AM28ŚL
Aleksander Oleski
Marta Trawinska, Joanna Wstawska
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 27-letnim pracownikiem pomocniczym pracującym na stoisku...
hipermarket, wojsko, praca, rodzina, zadowolenie
brak
Dostępne nagranie audio
AM29ŚL
Wiktor Radomski
Anna Życzkowska
7 lipca 2003
220 min
kaseta
Wywiad z 43-letnim górnikiem, członkiem Związku Zawodowego Górników....
górnictwo, stan wojenny, migracja, kolektywizm, praca
brak
Dostępne nagranie audio
AM30ŚL
Adrian
Agnieszka Soroka
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 54-letnim górnikiem. Rozmówca skupia się w opowieści przede...
górnictwo, aktywizm, zaufanie, zadowolenie
brak
Brak nagrania audio
AM31ŚL
Elżbieta
Marzena Olech
2003
75 min
kaseta
Wywiad z 43-letnią pracownicą markowni w kopalni. W wywiadzie najbardziej...
górnictwo, przerwana edukacja, finanse, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM32ŚL
Kuba
Joanna Wstawska, Marta Trawinska
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 24-letnim pomocnikiem murarza przy pracach budowlanych. Rozmówca...
praca, finanse, wojsko, godność, edukacja, kariera patchwork
brak
Dostępne nagranie audio
AM33ŚL
Marcel
Aneta Gano
2003
45 min
kaseta
Wywiad z 33-letnim robotnikiem pracującym przy obsłudze urządzeń...
robotnik, rodzina, zadowolenie, dystans do polityki, śląskość
brak
Dostępne nagranie audio
AM34ŚL
Michał Burski
Joanna Wstawska
2003
50 min
kaseta
Wywiad z 27-letnim górnikiem. W opowieści podejmowane są takie wątki jak...
górnictwo, Śląsk, edukacja, wojsko, praca
brak
Nagranie audio - dostępna tylko jedna kaseta z drugą częścią wywiadu(50...
AM35ŚL
Cyprian
Katarzyna Jończyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnim górnikiem. Respondent skupia się przede wszystkim na...
rodzina, górnictwo, finanse, alkohol, samodzielność
brak
Brak nagrania audio
AM36ŚL
Ewa
Aneta Gano
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnią pracownicą hipermarketu. Opowieść skupia się przede...
hipermarket, studia, mobilność, zabawa, praca
brak
Brak nagrania audio. Wywiad należy do kolekcji śląskiej ze względu na czas...
AM37ŚL
Grzegorz Wieczorkiewicz
Kamil Oleksyk
2003
100 min
kaseta
Wywiad z 26-letnim pracownikiem hipermarketu oraz z jednym z założycieli...
studia, migracja, zaradność, związek zawodowy
brak
Dostępne nagranie audio
AM38ŚL
Leokadia
Tomasz Tychański
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnią pracownicą magazynu spółdzielni, członkinią Komisji...
praca, związki, zarobki, niepewność, zmiany
brak
Brak nagrania audio
AM39ŚL
Ireneusz
Katarzyna Jończyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim górnikiem. Rozmówca skupia się przede wszystkim na...
rodzina, dzieci, wojsko, kościół, Śląsk
brak
Brak nagrania audio. Transkrypcja niepełna (brakuje około 20 minut).
AM40ŚL
Włodzimierz Kołątaj
Joanna Wstawska, Marta Trawinska
2003
120 min
kaseta
Wywiad z 43-letnim górnikiem i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej...
górnictwo, niedocenienie, solidaryzm, stan wojenny, Śląsk
brak
Dostępne nagranie audio
AM41ŚL
Zdzisław
Ewa Brzuszek
2003
105 min
kaseta
Wywiad z 37-letnim pracownikiem huty, wiceprzewodniczącym Komisji...
huta, robotnicy, kwalifikacje, związki zawodowe, zakorzenienie
brak
Dostępne nagranie audio
AM42ŚL
Jagna Bobrowska
Agnieszka Soroka
2003
50 min
kaseta
Wywiad z 25-letnią krawcową zatrudnioną w zakładzie odzieżowym. Opowieść...
zakład odzieżowy, finanse, związki, krytyka transformacji, więzi, niepewność
brak
Brak nagrania audio
AM43ŚL
Halina Balicka
Agnieszka Soroka
2003
40 min
kaseta
Wywiad z 29-letnią pracownicą zakładu odzieżowego. Wywiad dotyczy przede...
finanse, niepewność, związki zawodowe, praca
brak
Brak nagrania audio
AM44ŚL
Karol
Joanna Wstawska
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 46-letnim pracownikiem zakładu odzieżowego. Rozmówca posiada...
praca, monotonia, prywatyzacja, finanse, rodzina
brak
Dostępne nagranie audio. Wywiad kontekstowy. Bardzo dużo niezrozumiałych...
AM45ŚL
Roman
Katarzyna Boruń
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 44-letnim pracownikiem hurtowni artykułów zoologicznych...
alkoholizm, górnictwo, rodzina, praca
brak
Dostępne nagranie audio
AM46ŚL
Kazimierz
Magda Jaroszyk
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim tokarzem pracującym w zakładzie przemysłu maszynowego,...
praca, związek zawodowy, transformacja, zakład
brak
Dostępne nagranie audio
AM47ŚL
Seweryn
Kamil Oleksyk
2003
45 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim górnikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ...
działalność, górnictwo, związki zawodowe, krytyka, Śląsk
brak
Dostępne nagranie audio. Wywiad kontekstowy
AM48ŚL
Bolesław Czeski
Adam Mrozowicki
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 33-letnim pracownikiem w zakładzie motoryzacyjnym,...
narodowa działalność, edukacja, religia, praca
brak
Brak nagrania audio
AM49ŚL
Mieczysław
Agnieszka Soroka
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 30-letnim górnikiem (metaniarzem). Pan Mieczysław z wykształcenia...
górnictwo, kariera, praca, samochody
brak
Brak nagrania audio
AM50ŚL
Katarzyna Dąbrowska
Adam Mrozowicki
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 41-letnią pracownicą hipermarketu, przewodniczącą komisji...
hipermarket, związek zawodowy, zaradność, praca
brak
Dostępne nagranie audio
AM51ŚL
Witold
Michalina Bielańska
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 50-letnim pracownikiem huty, który z wykształcenia jest masarzem....
huta, rodzina, migracja, degradacja, praca
brak
Dostępne nagranie audio
AM52ŚL
Mirosława Bronowska
Marzena Olech
2003
90 min
kaseta
Wywiad z 48-letnią pracownicą w zakładzie przemysłu maszynowego i...
praca, związki zawodowe, samorealizacja, działalność, aspiracje
brak
Dostępne nagranie audio
AM53ŚL
Jarosław Tuszyński
Joanna Stasik
2003
30 min
kaseta
Wywiad z 50-letnim pracownikiem zakładów naprawczych przemysłu węglowego....
praca, finanse, samodzielność, dzieci
brak
Brak nagrania audio
AM54ŚL
Eryk
Anna Życzkowska
2003
80 min
kaseta
Wywiad z 37-letnim górnikiem, członkiem Związku Zawodowego Górników. W...
górnictwo, finanse, mobilność, rodzina, związki zawodowe
brak
Dostępne nagranie audio
AM55ŚL
Eugeniusz
Katarzyna Jończyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 55-letnim górnikiem i byłym wiceprzewodniczącym rady pracowniczej...
górnictwo, krytycyzm, antykomunizm, zarobki, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM56ŚL
Łucja
Justyna Bednarek
15 lipca 2003
25 min
kaseta
Wywiad z 33-letnią pracownicą zakładu przemysłu chemicznego. Opowieść...
zakład, strajk, rodzina, niepewność, stres
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy . Był przeprowadzony 6 dni po...
AM57ŚL
Patryk
Magda Jaroszyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 23-letnim brygadzistą pracującym w zakładzie przemysłu...
praca, migracja, krytyka, stres
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy
AM58ŚL
Aleksandra Gorkowska
Katarzyna Jończyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 34-letnią pracownicą hipermarketu. Rozmówczyni skupia się przede...
rodzina, macierzyństwo, finanse, edukacja
brak
Brak nagrania audio. Wywiad należy do kolekcji śląskiej ze względu na czas...
AM59ŚL
Juliusz Tymański
Tomasz Tychański, Adam Mrozowicki
lipiec 2003
90 min
kaseta
Wywiad z 44-letnim pracownikiem zakładu przemysłu chemicznego. Wywiad...
historia, lokalność, polityka praca, inwestowanie w edukację
brak
Brak nagrania audio
AM60ŚL
Krystian Zaborowski
Kamil Oleksyk
2003
50 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim pracownikiem huty – obecnie etatowym związkowcem NSZZ...
huta, zaangażowanie, związki zawodowe, rodzina, historia
brak
Dostępne nagranie audio
AM61ŚL
Dobromir
Ewa Brzuszek
2003
50 min
kaseta
Wywiad z 28-letnim pracownikiem w firmie zajmującej się przemysłem...
rodzina, dziecko, zadowolenie, finanse, sprawiedliwość
brak
Brak nagrania audio
AM62ŚL
Tymoteusz
Ewa Brzuszek
2003
45 min
kaseta
Wywiad z 50-letnim tokarzem pracującym w zakładzie przemysłu maszynowego,...
„Solidarność”, praca, zarobki, bezrobocie, fachowość
brak
Brak nagrania audio
AM63ŚL
Szymon Bugajski
Tomasz Tychanśki
2003
60 min
kaseta
Wywiad z 33-letnim robotnikiem zakładu przemysłu motoryzacyjnego,...
związki zawodowe, praca, integracja, rodzina, mobilność
brak
Brak nagrania audio
AM64ŚL
Bogusław
Agnieszka Soroka
2003
25 min
kaseta
Wywiad z 35-letnim brygadzistą pracującym w zakładzie naprawczym maszyn...
górnictwo, praca, czas wolny
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy.
AM65ŚL
Edmund
Michalina Bielańska
2003
30 min
kaseta
Wywiad z 37-letnim pracownikiem zakładu przemysłu chemicznego i członkiem...
zadowolenie, zaradność, rodzina, związki zawodowe
brak
Dostępne nagranie audio
AM66ŚL
Józef
Katarzyna Boruń
2003
20 min
kaseta
Wywiad z 41-letnim elektromechanikiem pracującym w przedsiębiorstwie...
praca, rodzina, rodzinne doświadczenie bezrobocia, problemy finansowe
brak
Dostępne nagranie audio. Wywiad kontekstowy
AM67ŚL
Antoni
Justyna Bednarek
15 lipca 2003
30 min
kaseta
Wywiad z 33-letnim pracownikiem zakładu chemicznego. Respondent skupia się...
zarobki, strajk, związki zawodowe, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM68ŚL
Mirosław
Agnieszka Soroka
2003
30 min
kaseta
Wywiad z 44-letnim operatorem koparki pracującym w przedsiębiorstwie...
praca, Śląsk, krytycyzm, nierówności, niepewność
brak
Brak nagrania audio
AM69ŚL
Bogumił Michalski
Agnieszka Soroka
2003
30 min
kaseta
Wywiad z 45-letnim pracownikiem zakładu budowlanego. W opowieści pojawia...
przerwana edukacja, niezadowolenie, finanse, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM70ŚL
Bohdan
Kamil Oleksyk
2003
40 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem Huty. Wątki pojawiające się w wywiadzie to...
praca, Śląsk, bezrobocie, kultura górnicza
brak
Dostępne nagranie audio. Zła jakość nagrania powodowana niekorzystnymi...
AM71ŚL
Natalia
Aneta Gano
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 22-letnią pracownicą hipermarketu. W wywiadzie pojawiają się...
znajomi, rodzina, hipermarket, indywidualizm, aspiracje
brak
Brak nagrania audio. Wywiad znajduje się w kolekcji śląskiej ze względu na...
AM72ŚL
Dariusz Czeski
Agnieszka Soroka
2003
40 min
kaseta
Wywiad z 50-letnim pracownikiem przedsiębiorstwa budowlanego. Opowieść...
migracja, praca, niezadowolenie, krytyka rzeczywistości
brak
Brak nagrania audio
AM73ŚL
Czesław Piotrowski
Agnieszka Soroka
2003
30 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem zakładu szklarskiego. Główne wątki...
rodzina, zdrowie, finanse, wypadek
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy.
AM74ŚL
Zenon
Agnieszka Soroka
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 53-letnim pracownikiem przedsiębiorstwa budowlanego. Głównym...
praca, edukacja, migracja, kwalifikacje, indywidualizm
brak
Brak nagrania audio
AM75ŚL
Szczepan
Katarzyna Jończyk
2003
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnim górnikiem (obecnie pracuje jako zakładowy inspektor...
górnictwo, praca, rodzina, partia, zadowolenie
brak
Brak nagrania audio
AM76ŚL
Izabela Radzyminska
Justyna Bednarek
2003
110 min
kaseta
Wywiad z 48-letnią pracownicą huty – magazynierką. W wywiadzie podejmowane...
rodzina, Śląsk, praca, edukacja, zaangażowanie
brak
Brak fragmentu nagrania
AM77ŚL
Ryszard Dąbrowski
Michalina Bielańska
2003
65 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem huty. Ważnym wątkiem opowieści jest praca...
huta, zarobki, praca, zaradność, rodzina
brak
Dostępne nagranie audio
AM78ŚL
Lucjan
Agnieszka Soroka
2003
50 min
kaseta
Wywiad z 32-letnim górnikiem. Rozmówca jest mocno społecznie zakorzeniony...
górnictwo, dystans, praca, niezadowolenie, Śląsk
brak
Brak nagrania audio
AM79OP
Przemysław Nowak
Michał Zontek
6 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 50-letnim pracownikiem zakładu przemysłu motoryzacyjnego,...
mobilność, działalność związkowa, sport, praca, strajki
portret biograficzny
Brak nagrania audio. Wywiad znajduje się w kolekcji opolskiej ze względu...
AM80OP
Agata Wójcik
Magdalena Bojarska, Katarzyna Lewczuk
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnią kobietą pracującą w zakładzie przemysłu spożywczego....
praca, choroba, rodzina, migracje, życie jako walka
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM81OP
Błażej Wilk
Magdalena Bojarska, Katarzyna Lewczuk
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 34-letnim robotnikiem budowlanym. Rozmówca w opowieści skupia się...
migracje, burzliwa młodość, pragmatyzm, finanse, rozbita rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM82OP
Sylwester Pogodny
Magdalena Bojarska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim pracownikiem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji....
praca, fachowość, zaradność, migracje zarobkowe, rodzina
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM83OP
Alicja Górna
Patrycja Niebielska
2004
90 min
kaseta
Wywiad z 43-letnią sprzątaczką pracującą w jednym ze sklepów w centrum...
rodzina, niezadowolenie, finanse, alkoholizm ojca
portret biograficzny
Brak nagrania audio. Wywiad jest umieszczony w kolekcji opolskiej ze...
AM84OP
Kamil Kowalski
Maciej Rybicki
7 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnim pracownikiem zakładu przemysłu maszynowego, członkiem...
więzi rodzinne, praca, edukacja, samodzielność
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM85OP
Robert Markowski
Maciej Rybicki
6 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 30-letnim pracownikiem zakładu przemysłu motoryzacyjnego,...
zadłużenie, działalność związkowa, samodzielność, problemy rodzinne
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM86OP
Weronika Sadowska
Katarzyna Pawlik, Anna Citak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnią pracownicą drukarni. Pani Weronika opowiada przede...
wymuszona samodzielność, praca, więzi, niespełnione ambicje, przeprowadzka
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM87OP
Ernest Tokarski
Anna Citak, Aleksandra Pawlik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 37-letnim pracownikiem spółdzielni zajmującej się produkcją...
zaradność, ciężka praca, rodzina, fachowość, migracja zarobkowa
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM88OP
Helena Janik
Jolanta Dutczak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnią pracownicą zakładu meblarskiego, członkinią NSZZ...
choroba, działalność związkowa, edukacja, rozczarowanie zmianą
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM89OP
Łukasz Kotowski
Aleksandra Pawlik
2004
70 min
kaseta
Wywiad z 26-letnim mechanikiem urządzeń drukarskich. Wywiad to historia...
więzi rodzinne, rozwód, alkoholizm, fachowość, wysokie zarobki
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM90OP
Radosław Stefczyk
Michał Zontek
5 lipca 2004
120 min
kaseta
Wywiad z 51-letnim pracownikiem zakładu przemysłu maszynowego, członkiem...
społecznikostwo, praca, edukacja, porządek, fachowość
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM91OP
Olgierd Domański
Justyna Wcisło
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 31-letnim mechanikiem samochodowym. Pan Olgierd opowiada przede...
więzi rodzinne, lokalność, praca, zaradność, zadowolenie
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM92OP
Krystyna Górna
Emilia Szymańczyk
2004
60 min
kaseta
Wywiad z 43-letnią sprzątaczką. Pani Krystyna jest przedstawicielką...
mniejszość niemiecka, praca, lokalność, rodzina, wspólnotowość
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM93OP
Cyryl Łucki
Małgorzata Kłusek
2004
70 min
kaseta
Wywiad z 41-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
huta, więzi rodzinne, partyjność, lokalność, praca
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM94OP
Manfred Neuman
Maciej Rybicki
8 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim pracownikiem zakładu przemysłu maszynowego. Pan Manfred...
religijność, mniejszość niemiecka, praca, migracje zarobkowe, fachowość
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM95OP
Borys Strzelczyk
Agnieszka Cieślik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 27-letnim robotnikiem budowlanym. Rozmówca w swojej opowieści...
rodzina, wojsko, strata rodziców, lokalność, stagnacja
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM96OP
Mariola Lewicka
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnią sprzątaczką. Pani Mariola jest reprezentantką śląskiej...
etos pracy, rodzina, lokalność, zadowolenie, zaradność
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM97OP
Sławomir Adamski
Magdalena Bojarska, Katarzyna Lewczuk
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 30-letnim pracownikiem budowlanym (praca przy wykopach...
zadowolenie, prace dodatkowe, rodzina, zaradność, przerwana edukacja
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM98OP
Arnold Rudnicki
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 50-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
przemysł chemiczny, edukacja, fachowość, kolektywizm, kultura
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM99OP
Damian Chojnowski
Agata Bosianok
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 20-letnim robotnikiem budowlanym. Opowieść pana Damiana dotyczy...
narkotyki, impreza, dewiacje, konflikt, edukacja
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM100OP
Magdalena Biernacka
Aleksandra Pawlik, Anna Citak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 53-letnią szwaczką. Głównym wątkiem opowieści Pani Magdaleny jest...
rodzina, choroba, zadowolenie finansowe, lokalność, krytyka „Solidarności”
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM101OP
Dominik Matej
Emilia Szymańczyk
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 23-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
samodzielność, rodzina, niespełnienie edukacyjne, chęć zmian
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM102OP
Waldemar Kownacki
Aleksandra Pawlik, Anna Citak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 27-letnim robotnikiem remontowo-budowlanym. Rozmówca opowiada...
edukacja, kwalifikacje, rodzina, praca, migracje zarobkowe
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM103OP
Grażyna Wieczorek
Krystyna Żemła
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnią pracownicą zakładu tekstylnego, członkinią NSZZ...
dzieci, praca, aspiracje edukacyjne, niezadowolenie, problemy finansowe
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM104OP
Beata Bogucka
Agnieszka Żurawińska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 35-letnią kontrolerką jakości pracującą w przedsiębiorstwie...
praca, kompetencje, rodzina, mobilność, finanse
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM105OP
Bogusława Górska
Lucyna Kwaśniewicz
2004
60 min
kaseta
Wywiad z 42-letnią brygadzistką pracującą w fabryce mebli, członkinią NSZZ...
wielodzietna rodzina, praca, osamotnienie, problemy finansowe, migracje
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM106OP
Klaudiusz Barcki
Agnieszka Mazanowska, Dąbrówka Żwirblińska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnim pracownikiem galwanizerni. Pan Klaudiusz w swojej...
powódź, problemy alkoholowe, indywidualizacja, fachowość, pasja motoryzacyjna
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM107OP
Romuald Małopolski
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 36-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
ograniczone finanse, praca, robotnicy, lokalność, rodzina
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM108OP
Ziemowit Łódzki
Piotr Kucharski
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 28-letnim stolarzem. Rozmówca jest względnie zadowolony ze...
praca, samodzielność, indywidualizm, fachowość, mobilność
portret biograficzny
Brak nagrania audio. Wywiad znajduje się w kolekcji opolskiej ze względu...
AM109OP
Oskar Maciejewski
Tomasz Skoczylas
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnim pracownikiem zakładu przemysłu maszynowego, członkiem...
alkoholizm, fachowość, działalność związkowa, problemy rodzinne
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM110OP
Karolina Frączak
Agata Bosianok
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 54-letnią szwaczką. Pani Karolina w swoich wypowiedziach skupia...
rodzina, praca, degradacja zawodowa, wojsko, choroby
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM111OP
Krzysztof Nowicki
Agnieszka Mazanowska, Dąbrówka Żwirblińska
5 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 34-letnim mechanikiem autobusowym, wiceprzewodniczącym Komisji...
edukacja, rodzina, praca, działalność związkowa, fachowość
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM112OP
Olaf Małecki
Emilia Szymańczyk
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnim elektrykiem pracującym z zakładzie przemysłu...
zespół muzyczny, praca, zaradność, niskie zarobki, rodzina
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM113OP
Bronisław Rybicki
Agnieszka Żurawińska, Małgorzata Kłusek
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 46-letnim robotnikiem budowlanym. Życie jest dla pana Bronisława...
praca, rodzina, ograniczone zasoby, stagnacja, wycofanie
brak
Brak nagrania audio
AM114OP
Lotar Fiszer
Agnieszka Mazanowska, Dąbrówka Żwirblińska
9 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 43-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
społecznikostwo, religijność, lokalność, rodzina, fachowość
brak
Brak nagrania audio
AM115OP
Serafin Kuszynski
Wojciech Adasik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim pracownikiem garbarni. Pan Serafin opowiada przede...
fachowość, powódź, praca, poczucie przeciętności, rozczarowanie
brak
Brak nagrania audio
AM116OP
Kryspian Staszczyk
Anna Citak, Aleksandra Pawlik
3 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 38-letnim pracownikiem budowlanym. Opowieść pana Kryspiana...
zakorzenienie w lokalności, rodzina, praca, dystans do polityki, wojsko
brak
Brak nagrania audio
AM117OP
Andrzej Kolejorz
Wojciech Adasik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 47-letnim brygadzistą pracującym w przedsiębiorstwie przemysłu...
działalność, „Solidarność”, zmiana, finanse, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM118OP
Franciszka Bronowska
Wojciech Adasik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 55-letnią sprzątaczką. W opowieści rozmówczyni pojawiają się...
zmiana, bezrobocie, praca, zdrowie, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM119OP
Hipolit Gont
Michał Zontek
2004
120 min
kaseta
Wywiad z 47-letnim brygadzistą pracującym w zakładzie przemysłu...
fachowość, praca, wojsko, działalność, więzi społeczne
brak
Brak nagrania audio
AM120OP
Filip Marczewski
Anna Citak, Aleksandra Pawlik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnim ślusarzem pracującym w Spółdzielni Pracy Chronionej....
stabilizacja, przeciętność, praca, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM121OP
Gerard Bednorz
Agata Bosianok
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnim robotnikiem pracującym w przedsiębiorstwie robót...
: zadowolenie, dewaluacja pracy, migracje zarobkowe, pomoc rodziny
brak
Brak nagrania audio
AM122OP
Donata Kruger
Lucyna Kwaśniewicz
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 38-letnią pracownicą fabryki mebli, członkinią NSZZ...
rodzina, awans, niesatysfakcjonująca edukacja, zadowolenie z życia
brak
Brak nagrania audio
AM123OP
Franciszek Majewski
Maciej Rybicki
30 czerwca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem firmy porządkującej. Rozmówca opowiada o...
alkoholizm, rozczarowanie, prace dorywcze, degradacja, niechęć do życia
brak
Brak nagrania audio
AM124OP
Joachim Bikiniarz
Agata Bosianok
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 52-letnim tapicerem pracującym w zakładzie meblarskim. Respondent...
etos pracy, bieda, lokalność, religijność, choroba
brak
Brak nagrania audio
AM125OP
Sergiusz Czempinski
Wojciech Adasik
2004
60 min
kaseta
Wywiad z 48-letnim brygadzistą pracującym w taborze kolejowym,...
stan wojenny, działalność, praca, „Solidarność”, rodzina, religia
brak
Brak nagrania audio
AM126OP
Benedykt Klempa
Agnieszka Żurawińska, Małgorzata Kłusek
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim robotnikiem pracującym w przedsiębiorstwie budowlanym....
praca, finanse, rodzina, migracje zarobkowe, przeciętność
brak
Brak nagrania audio
AM127OP
Hiernonim Musiał
Jolanta Dutczak, Agnieszka Cieślik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnim pracownikiem zakładu energetycznego. Wywiad dotyczy...
degradacja, indywidualizm, odmienność, dystans do związków zawodowych, praca
brak
Brak nagrania audio
AM128OP
Klemens Bocian
Agnieszka Mazanowska, Dąbrówka Żwirblińska
8 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 57-letnim brygadzistą pracującym w zakładzie przemysłu...
działalność, zadowolenie, fachowość, szkolenia, instytucje socjalistyczne
brak
Brak nagrania audio
AM129OP
Wilhelm Makler
Wojciech Adasik, Krzysztof Fijka
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnim kasjerem pracującym w hipermarkecie. Opowieść dotyczy...
bezrobocie, degradacja, rozczarowanie, kwalifikacje, strata
brak
Brak nagrania audio
AM130OP
Emil Kaliszewski
Jolanta Dutczak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 30-letnim pracownikiem przedsiębiorstwa robót budowlanych. Pan...
stagnacja, ograniczająca lokalność, rodzina, praca, edukacja
brak
Brak nagrania audio
AM131OP
Jarema Podolski
Lucyna Kwaśniewicz
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 32-letnim pracownikiem zakładu meblarskiego, wiceprzewodniczącym...
więzi rodzinne, praca, krytyka realiów, działalność związkowa, lokalność
brak
Brak nagrania audio
AM132OP
Eleonora Szymczak
Emilia Szymańczyk
2 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnią magazynierką pracującą w zakładzie przemysłu...
osłabienie więzi, stagnacja, działalność związkowa, problemy rodzinne
brak
Brak nagrania audio
AM133OP
Stefania Peterska
Maciej Rybicki
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnią pracownicą zakładu przemysłu maszynowego. Rozmówczyni...
praca, rodzina, migracja, niepewność finansowa, Śląsk
brak
Brak nagrania audio
AM134OP
Adela Woźna
brak danych
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 47-letnią sprzątaczką pracującą w państwowym urzędzie. Opowieść...
trudności ekonomiczne, praca, rodzina, orientacja na przetrwanie
brak
Brak nagrania audio
AM135OP
Feliks Matelski
Agnieszka Żurawińska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim elektrykiem pracującym w zakładzie sprzętu...
praca, rozgoryczenie, przedsiębiorczość, pasja, krytycyzm
brak
Brak nagrania audio
AM136OP
Julian Syryjczyk
Agnieszka Cieślik, Jolanta Dutczak, Agata Bosianok
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 37-letnim pracownikiem stacji kontroli pojazdów. Pan Julian...
wojsko, praca dodatkowa, rodzina, ciężka praca
brak
Brak nagrania audio
AM137OP
Cezary Kuczyński
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 44-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przemysłu...
bieda, praca, rodzina, rozczarowanie, fachowość
brak
Brak nagrania audio
AM138OP
Teodor Malewicz
Izabela Ratajczak
2004
80 min
kaseta
Wywiad z 56-letnim właścicielem jednoosobowej firmy instalatorskiej. Pan...
samodzielność, cielesność, przedsiębiorczość, konserwatyzm, ambicje
brak
Brak nagrania audio. Wywiad nie znalazł się w próbie ze względu na...
AM139OP
Ireneusz Paryski
Małgorzata Kłusek
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 51-letnim elektrykiem pracującym w przemyśle hutniczym, członkiem...
zaradność, podróże, inteligencja, wsparcie rodziny, antykomunizm
brak
Brak nagrania audio
AM140OP
Alfred Korzeniowski
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
5 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 40-letnim pracownikiem zakładu przemysłu chemicznego. Rozmówca...
wojsko, rodzina, zakorzenienie, praca, stabilizacja
brak
Brak nagrania audio
AM141OP
Ignacy Kruszynski
Ilona Kijewska, Krystyna Żemła
6 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 39-letnim elektrykiem pracującym w zakładzie przemysł...
ciężka praca, migracje zarobkowe, wojsko, rozczarowanie zmianą
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM142OP
Wiesław Sokolski
Małgorzata Kłusek
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem huty, działaczem NSZZ „Solidarność”. Pan...
historia, „Solidarność”, antykomunizm, rodzina, praca, robotnicy
brak
Brak nagrania audio
AM143OP
Miron Jarzębski
Izabela Ratajczak
2004
45 min
kaseta
Wywiad z 49-letnim pracownikiem spółdzielni mleczarskiej,...
praca, działalność związkowa, krytyka zmian, rozczarowanie, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM144OP
Rajmund Spiderski
Justyna Wcisło
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 38-letnim mistrzem zatrudnionym w hutnictwie, działaczem związków...
rozczarowanie, migracje zarobkowe, działalność, praca,
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM145OP
Nikodem Madejski
Piotr Kucharski
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 26-letnim ochroniarzem pracującym w zakładzie produkującym okna....
indywidualizm, praca, wykształcenie, samodzielność
brak
Brak nagrania audio. Wywiad znajduje się w kolekcji opolskiej ze względu...
AM146OP
Roch Rybicki
Izabela Ratajczak
2004
55 min
kaseta
Wywiad z 39-letnim pracownikiem firmy produkującej akwaria. Rozmówca...
niepewność, finanse, rodzina, przeciętność, praca
brak
Brak nagrania audio. Wywiad znajduje się w kolekcji opolskiej ze względu...
AM147OP
Marian Dukaczewski
Aleksandra Pawlik, Anna Citak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 33-letnim brygadzistą pracującym w przedsiębiorstwie budowlanym....
praca, fachowość, względne zadowolenie z poziomu życia, edukacja
brak
Brak nagrania audio
AM148OP
Iwona Jarosz
Anna Kurto
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 37-letnią pracownicą fabryki mebli. W wypowiedziach Pani Iwony...
praca, związki zawodowe, deprywacja, migracje zarobkowe, przeciętność
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM149OP
Artur Mierzejski
Wojciech Adasik, Krzysztof Fijka
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 54-letnim robotnikiem przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego....
etos pracy, choroba, rodzina, lokalność, problemy finansowe
brak
Brak nagrania audio
AM150OP
Ksawery Tymczak
Wojciech Adasik, Krzysztof Fijka
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 59-letnim pracownikiem cukierni. Pan Ksawery dość zdawkowo...
renta, praca, stagnacja, bieda, religia
brak
Brak nagrania audio
AM151OP
Mikołaj Kamiński
Magdalena Bojarska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnim sprzedawcą pracującym na stacji benzynowej. Pan Mikołaj...
edukacja, indywidualizm, alkoholizm ojca, usamodzielnianie się, oszczędność
brak
Brak nagrania audio
AM152OP
Leon Maszewski
Agnieszka Żurawińska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 49-letnim mistrzem pracującym w hutnictwie, zakładowym...
edukacja, fachowość, awans, antykomunizm, działalność związkowa
brak
Brak nagrania audio
AM153OP
Bernard Gres
Agnieszka Cieślik
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 53-letnim robotnikiem pracującym w zakładzie przetwórstwa...
ciężka praca, ograniczenia finansowe, stagnacja, zmęczenie
brak
Brak nagrania audio
AM154OP
Kornel Balicki
Patrycja Niebielska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnim pracownikiem firmy transportowej. Pan Kornel opowiada...
pasja, chęć podróżowania, edukacja, zakorzenienie w lokalności, praca
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. Wywiad znajduje się w kolekcji...
AM155OP
Teodora Ulicka
Wojciech Adasik, Krzysztof Fijka
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 51-letnią pracownicą zakładu przemysłu spożywczego (praca na...
stagnacja, bezrobocie, choroba syna, przeciętność, ograniczone finanse
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM156OP
Dionizy Skalski
Małgorzata Kłusek
2004
90 min
kaseta
Wywiad z 54-letnim magazynierem, członkiem związku zawodowego należącego...
rodzina, ciężka praca, problemy finansowe, kapitał społeczny
brak
Dostępne nagranie audio
AM157OP
Tymoteusz Sawicki
Tomasz Skoczylas
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 38-letnim magazynierem. Pan Tymoteusz opowiada przede wszystkim o...
sport, przedsiębiorczość, rodzina, praca
brak
Brak nagrania audio. Transkrypcja jest niepełna (ze względu na problem z...
AM158OP
Bartłomiej Fisko
Michał Zontek
2004
50 min
kaseta
Wywiad z 30-letnim pracownikiem hurtowni materiałów budowlanych. Wywiad...
praca, kapitał społeczny, samodzielność, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM159OP
Wacław Kluszewski
Agnieszka Żurawińska, Małgorzata Kłusek
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem huty, związkowcem. Pan Wacław prezentuje...
rozczarowanie, wegetacja, niskie wynagrodzenia, dewaluacja fachowości
brak
Brak nagrania audio
AM160OP
Julia Barska
Tomasz Skoczylas
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 45-letnią pracownicą zakładu przemysłu maszynowego, członkinią...
praca, samorealizacja, samotne macierzyństwo, aspiracje, rozczarowanie
brak
Brak nagrania audio
AM161OP
Aneta Niemczyńska
Katarzyna Lewczuk, Magdalena Bojarska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 25-letnią sprzedawczynią pracującą w sklepie spożywczym. Pani...
rodzina, edukacja, pasja, planowanie, samorealizacja
portret biograficzny
Brak nagrania audio
AM162OP
Kajetan Kosecki
Jolanta Dutczak
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 48-letnim pracownikiem cementowni, członkiem NSZZ „Solidarność”....
praca, mobilność, rodzina, likwidacja zakładu
brak
Brak nagrania audio
AM163OP
Florian Adamski
Emilia Szymańczyk
2 lipca 2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 50-letnim pracownikiem (na stanowisku mistrz) zakładu przemysłu...
zadowolenie, migracja wewnętrzna, awans, rodzina
brak
Brak nagrania audio
AM164OP
Mateusz Jasiecki
Izabela Ratajczak
2004
40 min
kaseta
Wywiad z 44-letnim magazynierem pracującym w spółdzielni mleczarskiej,...
działalność związkowa, praca, zadowolenie, więzi rodzinne, lokalność
brak
Brak nagrania audio
AM165OP
Zbysław Majewski
Anna Kurto, Lucyna Kwaśniewicz
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 56-letnim pracownikiem zakładu przemysłu maszynowego. Główną osią...
praca, fachowość, choroba, rodzina, pasja
brak
Brak nagrania audio
AM166WR
Artur
Adam Mrozowicki
sierpień 2001
brak danych
kaseta
Wywiad z 39-letnim pracownikiem fabryki AGD, aktywnym działaczem...
związki zawodowe, stan wojenny, działalność, zadowolenie, mobilność
Brak transkrypcji i nagrania, dostępna jedynie linia życia
AM167OP
Augustyn Rosiński
Izabela Ratajczak
2004
55 min
kaseta
Wywiad z 50-letnim instalatorem prowadzącym własną działalność gospodarczą...
migracja, śmierć dziecka, edukacja, własna działalność
brak
Brak nagrania audio
AM168OP
Daniel
Patrycja Niebielska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnim magazynierem pracującym w sklepie odzieżowym w centrum...
problemy rodzinne, konflikt z prawem, praca, mobilność, samodzielność
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. Realizowany był podczas dwóch...
AM169OP
Maksym
brak danych
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 33-letnim kelnerem pracującym w lodziarnio-kawiarni. Respondent w...
rodzina, religia, praca, gastronomia, mobilność
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy
AM170OP
Rafał
Patrycja Niebielska
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 22-letnim magazynierem pracującym w sklepie odzieżowym, w centrum...
żona, problemy rodzinne, mobilność, narkotyki, ograniczone finanse
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. Realizowany był podczas dwóch...
AM171OP
Sebastian
Piotr Kucharski
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 24-letnim magazynierem pracującym w przedsiębiorstwie zajmującym...
rodzina, dziewczyna, teatr, prace dorywcze
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. Jest umieszczony w kolekcji...
AM172OP
Dorota
brak danych
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 25-letnią pracownicą kawiarnio-lodziarni. Rozmówczyni opowiada...
gastronomia, rodzina, strata dziecka, religijność, praca
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy
AM173OP
Hanna
brak danych
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z fryzjerką. Respondentka opowiada o swojej rodzinie oraz pracy....
mobilność, przedsiębiorczość, degradacja, rodzinność, nałóg męża
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. W transkrypcji jest dużo luk...
AM174OP
Marzena
Piotr Kucharski
2004
brak danych
kaseta
Wywiad z 22-letnią sprzedawczynią pracująca w sklepie ze sprzętem...
finanse, rodzina, praca, zabawa, zadowolenie
brak
Brak nagrania audio. Wywiad kontekstowy. Jest umieszczony w kolekcji...

Bibliografia

Monografia:

Mrozowicki, A. (2011) Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.

 

Artykuły:

Mrozowicki, Adam (2012) Tożsamości biograficzne zakładowych działaczy związkowych a rewitalizacja związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Folia Sociologica 41.

Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2010) Worker agency and trade union renewal: the case of Poland. Work, Employment and Society. 24 (2): 240-257.

Mrozowicki, A., & Van Hootegem, G. (2008). Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered. European Journal of Industrial Relations, 14(2), s. 197-216

Mrozowicki, A. & Domecka, M. (2008) Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce . Przegląd Socjologii Jakościowej / Qualitative Sociology Review 4 (1), s. 136-155

 

Rozdziały:

Mrozowicki, A., Domecka, M. (2013) Linking agential and structural powers: a realist approach to biographies, careers and reflexivity, w: Turk, J, Mrozowicki, A. (red.) Realist biography and European policy, Leuven: Leuven University Press (w druku). 

Mrozowicki, A. (2012) Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji, w: Wolska-Zogata, I., Zagórski, Z. (red.) Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 119-140.

Mrozowicki, A. (2010) Robotnicy po transformacji. W poszukiwaniu podmiotowości. W: Żuk, P. (red.) Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 240-257.

Mrozowicki, A. (2010) The agency of the weak: ethos, reflexivity and life strategies of Polish workers after the end of state socialism. W Archer, M. (ed.) Conversations about Reflexivity. Routledge, pp. 167-186.

Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2009) Reinvention of Activism: a Chance for Union Renewal in New Market Economies? - The Case of Poland. W Gall, G. (red.) The Future of Union Organising. Building for Tomorrow. Houndmills: Palgrave, s.79-96.

Mrozowicki, A. (2009) Związki zawodowe w biografiach robotników: między wycofaniem a pragmatyzacją . W: Gardawski, J. (red.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Scholar,s.581-601.

 

Artykuły popularyzatorskie:

Mrozowicki, A. (2006) Dlaczego robotnicy nie protestują?, w: Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny, Nr 70

Mrozowicki, Adam (2004) “Robotnicy: klasa roszczeniowa?” W: Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny, Nr 59, s.23-24.

 

Prace niepublikowane:

Mrozowicki, Adam (2009) Coping with Social Change. Life strategies of workers in Poland’s new capitalism, Leuven, Catholic University of Leuven, Centre for Sociological Research (niepublikowana rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Geerta Van Hootegema)

Mrozowicki, Adam (2002) Tożsamość wrocławskich robotników przemysłowych w okresie transformacji postkomunistycznej, Wrocław: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Zagórskiego).

 

Wywiady z badaczami

Powrót