Katalog

Kanon kultury narodowej nowej elity politycznej (badania Joanny Kurczewskiej z lat 1994–1995)

Kolekcja zawiera materiały z badań przeprowadzonych na przełomie 1994 i 1995 roku w ramach projektu „Kanon kultury narodowej nowej elity politycznej”. Projekt realizowany był od 19 czerwca 1992 do 31 maja 1995. Na kolekcję składają się 42 transkrypcje indywidulnych wywiadów pogłębionych z parlamentarzystami:  liderami partii politycznych parlamentarnych, rzecznikami prasowymi i  reprezentantami tych partii w komisji ds. Kultury i Środków Przekazu Sejmu I kadencji oraz liderami wybranych ugrupowań narodowych  pozaparlamentarnych. Obok materiałów badawczych w wywiadów kolekcja zawiera  scenariusz  wywiadu oraz skrócony raport końcowy z realizacji projektu badawczego przygotowany w 1995 roku.

Celem projektu była rekonstrukcja podstawowych wzorców kultury narodowej nowej elity politycznej w kontekście ówczesnych przemian ustrojowych, a także ocena adekwatności stosowanych w tym projekcie koncepcji teoretycznych kultury narodowej i kanonu kulturowego. Projekt stanowił próbę odpowiedzi teoretycznej i empirycznej na pytanie, jak specyfika polskiej elity politycznej (na którą wpływ miały biografie indywidualne i zbiorowe, odrębność doświadczeń okresu PRL-u) wyznaczała w latach 90-tych  treści i formy przekazów publicznych dotyczących kultury narodowej, ich  funkcje legitymizacyjne i integracyjne oraz typ i zakres ich modyfikacji.

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych rozmówców dostępne są wyłącznie zanonimizowane transkrypcje wywiadów (skany maszynopisów). Z tych samych względów z niektórych sygnatur usunięto nazwy partii politycznej rozmówcy lub fragmenty nazwy partii.  

Zestawienie

Sygnatura
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu [min]
Słowa kluczowe (max 5)
Materiały dodatkowe
KANON_K1PSL
JK
16 listopada 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K2PSL
JK
23 listopada 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K3PSL
JK
28 listopada 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K4PSL
JK
I część 7 grudnia 1994; II część 6 stycznia 1995
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K5PSL
JK
22 grudnia 1994
140
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K6PSL
JK
12 stycznia 1995
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K7SLD
NK
I część 2 grudnia 1994, druga część 13 grudnia 1994
I część: 40, II część: 30
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K8SLD
NK
23 grudnia 1994
90
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K9SLD
NK
14 grudnia 1994
90
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K10SLD
NK
I część 29 listopada, II część 30 listopada 1994
I część: 40, II część: 40
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K11SLD
NK
13 stycznia 1995
90
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K12
KB
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
180
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K13NSZZ S
A - brak danych
20 grudnia 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K14NSZZ S
A - brak danych
15 grudnia 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K15NSZZ S
brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K16UW
B - brak danych
jesień 1994 / wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K17UW
B - brak danych
jesień 1994 / wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K18UW
B - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K19UW
B - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K20UW
KB
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K21UW
TS
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K22UP
KB
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
60
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K23UP
KB
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
50
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K24UP
KB
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
80
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K25UPR
MP
6 grudnia 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K26BBWR
MP
8 grudnia 1994
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K27PK
DG
7 grudnia 1994
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K28KK
DG
26 stycznia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K29PK
DG
19 stycznia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K30KPN
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K31RdR
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K32KPN
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K33KPN
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K34RdR
C - brak danych
17 lutego 1995
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K35RdR
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K36
D - brak danych
18 stycznia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K37
D - brak danych
20 stycznia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K38
D - brak danych
23 stycznia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
Notatka badacza po przeprowadzeniu wywiadu
KANON_K39ZCHN
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K40PC
C - brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brak danych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K41ZCHN
brak danych
jesień 1994 /wiosna 1995 (brak dokładnej daty)
brakdanych
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_K42
D - brak danych
5 kwietnia 1995
brak kasety
kanon kultury, kultura narodowa, tożsamości kulturowe, kultura polityczna,...
brak notatki
KANON_KWEST
Podstawowy scenariusz wywiadu wraz z dyspozycjami szczegółowymi...
KANON_RAPORT
Raport końcowy - skrócony

Bibliografia

J. Kurczewska, Polityczne ramy pamięci, “Społeczeństwo Otwarte”, nr 9/1995, s. 3-9. 

J. Kurczewska, Party Leaders Facing Poland’s Past and Culture, „Polish Sociological Review”, nr 4/1996, s. 365-380.

J. Kurczewska, Kultura narodowa i polityka w okresie wielkich przemian. Kilka uwag o Europie Środkowej i Wschodniej, (w:) Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, PWN, Warszawa- Kraków 1999, s. 315 – 332. 

J. Kurczewska (red.) Kultura narodowa i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000. 

J. Kurczewska, Kultura narodowa i polityka (Wprowadzenie), (w:) Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, str. 7 – 21. 

J. Kurczewska, Kanon kultury narodowej, (w:) Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, str. 25 – 63. 

J. Kurczewska, Patriotyzmy polskich polityków. Z badań nad świadomością liderów partyjnych lat dziewięćdziesiątych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.

J. Kurczewska, Politicians Facing Poland's New Past, “Slovak Foreign Policy Affairs”, t. 4, No. 2/2003, s. 21-30.

Wzór cytowania zbioru:

Kurczewska, Joanna. 2018. Kanon kultury narodowej nowej elity politycznej: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót