Katalog

Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce (badania Katarzyny Andrejuk z lat 2014–2017)

Kolekcja zawiera materiały z badania „Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce. Etniczność jako skrypt kulturowy, strategia maksymalizowania zysku oraz jako bariera w działalności gospodarczej imigrantów”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonata, kierownik projektu: Katarzyna Andrejuk). Projekt realizowano w latach 2014-2017. W grancie przewidziano sfinansowanie 50 wywiadów z imigrantami i ekspertami. Ostatecznie w Archiwum dostępne są przeprowadzone w ramach grantu 54 wywiady z imigrantami oraz z ekspertami zajmującymi się tematyką imigrantów w Polsce. Całość uzupełnia dokumentacja fotograficzna z 5 miejsc. Badanie objęło wywiady w społecznościach imigranckich: ukraińskiej, wietnamskiej, chińskiej, induskiej, a także wśród obywateli Unii Europejskiej (różne kraje) mieszkających w Polsce.

Celem projektu było zrozumienie, jak różne konteksty kulturowe (danej grupy imigranckiej, społeczeństwa przyjmującego) wpływają na aktywność zawodową imigranckich przedsiębiorców. Analizowano też, co skłania imigrantów do samozatrudniania i rozwijania własnych firm. Badano, jakie jest znaczenie specyficznej formy obecności na rynku pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) dla procesu integracji ze społeczeństwem przyjmującym oraz osiedlania się w Polsce.

Tematyka wywiadów: przyczyny przyjazdu do Polski, pierwszy etap pobytu w Polsce; edukacja i trajektoria zawodowa przed założeniem działalności gospodarczej; przyczyny założenia własnej działalności gospodarczej, na czym polega prowadzony biznes, proces rozwijania własnej firmy; doświadczanie bariery, zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; różnice kulturowe, zwłaszcza w sferze zawodowej; plany na przyszłość. Wiele wywiadów zawiera również istotne wątki poboczne, takie jak relacje między imigrantami a społeczeństwem przyjmującym i życie rodzinne w Polsce. Wywiady o sygnaturach: PI_W5, PI_W6, PI_W7, PI_W20, PI_W21, PI_W33, PI_W34, PI_W41, PI_W44, PI_W46, PI_W50 przeprowadzono za pośrednictwem Skype. Pozostałe wywiady przeprowadzono twarzą w twarz. Tam, gdzie nie zaznaczono innego języka rozmowy, wywiad został przeprowadzony w języku polskim.

Badani imigranci byli proszeni oddzielnie o zgodę na wywiad oraz po drugie o zgodę na umieszczenie danych w archiwum badawczym. Materiał zgromadzony w Archiwum Danych Jakościowych obejmuje tylko tych respondentów, którzy zgodzili się na umieszczenie wywiadów w ADJ IFiS PAN – oryginały zgód przechowuje kierownik projektu.

Obecnie spośród 54 wywiadów pogłębionych z docelowymi rozmówcami zdecydowana większość  dostępna jest w formie transkrypcji (reszta w formie plików dźwiękowych). Udostępnienie ścieżek dźwiękowych, których nie obejmuje udostępniona kolekcja możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownika badania.

Sygnatury kolejnych wywiadów z imigrantami  oznaczono jako  PI_W, zaś wywiady z ekspertami oznaczono jako PI_WE. Dokumentacja fotograficzna obejmująca zdjęcia wykonane w 5 miejscach związanych z osobami objętymi  badaniem (205 zdjęć) dostępna jest w folderach o sygnaturach PI_FOTO.

Instytucja finansująca badania (program grantowy): Narodowe Centrum Nauki, konkurs: Sonata, decyzja numer  DEC-2013/09/D/HS6/03430.
Imię i nazwisko kierownika projektu: Katarzyna Andrejuk


Zestawienie

Sygnatura
Osoba nagrywająca wywiad
Data nagrania wywiadu
Długość wywiadu/Liczba zdjęć
Nośnik oryginalny
Krótki opis (max 100 słów)
Słowa kluczowe (max 5)
Uwagi
PI_W01
Katarzyna Andrejuk
I 2015
1 h 23 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: turystyka, konsulting,...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W02
Anna Franczak
2014
ok. 30 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia Indie. Branża handlowa. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
transkrypcja bez nagrania
PI_W03
Katarzyna Andrejuk
I 2015
1 h 2 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: handel. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski, wyłącznie nagranie
PI_W04
Katarzyna Andrejuk
I 2015
22 minuty
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: handel (wspólnie z respondentem...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W05
Katarzyna Andrejuk
XII 2014
1 h 6 minut
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: usługi edukacyjne. Respondentka...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
wyłącznie nagranie
PI_W06
Katarzyna Andrejuk
IX 2015
36 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: konsulting. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski, Skype, wyłącznie nagranie
PI_W07
Katarzyna Andrejuk
IX 2015
35 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: informatyka. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski, Skype, wyłącznie nagranie
PI_W08
Katarzyna Andrejuk
2015
47 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Indie. Branża: gastronomia. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
wyłącznie nagranie
PI_W09
Katarzyna Andrejuk
XII 2014
38 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: gastronomia. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W10
Katarzyna Andrejuk
I 2015
1 h 6 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: gastronomia, handel....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W11
Katarzyna Andrejuk
I 2015
1 h 46 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: gastronomia. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W12
Katarzyna Andrejuk
XII 2014
2 h 23 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: konsulting. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W13
Katarzyna Andrejuk
2014
1 h 3 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: handel, tłumaczenia....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W14
Katarzyna Andrejuk
2014
1 h 8 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wietnam. Branża: gastronomia, handel....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W15
Kaja Skowrońska
VII 2014
44 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Chiny. Branża: usługi paramedyczne....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
tłumaczenie z j. chińskiego, mandaryńskiego; opis sytuacji wywiadu
PI_W16
Krzysztof Kardaszewicz
XII 2016
50 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Chiny. Branża: handel. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W17
Danuta Życzyńska-Ciołek
IV 2014
ok. 1 godzina
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Hiszpania. Branża: usługi prawne. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
transkrypcja bez nagrania
PI_W18
Katarzyna Andrejuk
2014
32 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Finlandia; Branża: nieruchomości, konsulting....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W19
Anna Franczak
V 2014
55 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Finlandia. Branża: media. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski
PI_W20
Katarzyna Andrejuk
IV 2015
20 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Niemcy. Branża: informatyka. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski
PI_W21
Katarzyna Andrejuk
VI 2015
42 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Francja. Branża; tłumaczenia, produkcja...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W22
Katarzyna Andrejuk
2015
48 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wielka Brytania. Branża: edukacja. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W23
Katarzyna Andrejuk
IV 2015
1 h 2 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Wielka Brytania. Branża: edukacja....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W24
Katarzyna Andrejuk
IV 2015
1 h 2 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Francja. Branża medyczna. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W25
Katarzyna Andrejuk
V 2015
42 minuty
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia; Austria. Branża: produkcja muzyczna....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W26
Katarzyna Andrejuk
IV 2015
ok. 1 h
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia; Wielka Brytania. Branża; tłumaczenia,...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
język angielski, brak zgody na nagrywanie - wywiad odtworzony z notatek
PI_W27
Katarzyna Andrejuk
2014
56 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia; Wielka Brytania. Branża: fotografia....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W28
Katarzyna Andrejuk
XII 2014
1 h 7 minut
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Łotwa. Branża usługowa, analityczka....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W29
Katarzyna Andrejuk
V 2015
43 minuty
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Bułgaria. Branża: usługi sportowe i...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W30
Katarzyna Andrejuk
2014
1 h
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża medyczna. Respondentka opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W31
Katarzyna Andrejuk
V 2014
1 h 12 minut
mp3
Kobieta. Branża: tłumaczenia, nauka języków. Kraj pochodzenia: Ukraina....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W32
Andriy Korniychuk
VII 2016
54 minuty
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża: budownictwo, gastronomia....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W33
Andriy Korniychuk
VII 2016
1 h
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża: krawiectwo. Respondentka...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W34
Andriy Korniychuk
VII 2016
43 minuty
mp3
Mężczyzna. Branża informatyka. Kraj pochodzenia Ukraina. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W35
Andriy Korniychuk
VII 2016
50 minut
mp3
Kobieta. Branża gastronomiczna. Kraj pochodzenia: Ukraina. Respondentka...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W36
Andriy Korniychuk
VII 2016
43 minuty
mp3
Mężczyzna i kobieta, kraj pochodzenia: Ukraina. Branża hotelarska....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W37
Andriy Korniychuk
XI 2016
26 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża gastronomiczna. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
rosyjski
PI_W38
Andriy Korniychuk
XI 2016
56 minut
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża: konsulting. Respondentka...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W39
Andriy Korniychuk
XI 2016
26 minut
mp3
Kobieta i mężczyzna. Krja pochodzenia Ukraina. Branża gastornomiczna....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
rosyjski
PI_W40
Andriy Korniychuk
XI 2016
47 minut
mp3
Kobieta. Branża odzieżowa. Kraj pochodzenia: Ukraina. Respondentka opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
ukraiński
PI_W41
Olena Oleksiyenko
I 2017
48 minut
mp3
Mężczyzna. Branża gastronomiczna. Kraj pochodzenia: Ukraina. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
rosyjski
PI_W42
Katarzyna Andrejuk
XI 2015
1 h 10 minut
mp3
Kobieta. Kraj pochodzenia Ukraina. Branża doradztwo, nieruchomości....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W43
Katarzyna Andrejuk
V 2014
2 h 10 minut
mp3
Mężczyzna. Doradztwo cudzoziemcom. Kraj pochodzenia: Ukraina. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W44
Katarzyna Andrejuk
IV 2015
2 h 16 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża handlowa. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
Skype
PI_W45
Katarzyna Andrejuk
IX 2015
1 h 40 minut
mp3
Kobieta. Branża: doradztwo, nieruchomości. Kraj pochodzenia: Ukraina....
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W46
Katarzyna Andrejuk
I 2017
1 h 15 minut
mp3
Mężczyzna. Kraj pochodzenia: Ukraina. Branża: handel. Respondent opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
Skype
PI_W47
Katarzyna Andrejuk
IX 2015
38 minut
mp3
Mężczyzna, branża turystyczna, kraj pochodzenia Ukraina. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
Skype
PI_W48
Katarzyna Andrejuk
V 2014
1 h 10 minut
mp3
Kobieta, branża kosmetyczna, kraj pochodzenia Ukraina. Respondentka...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W49
Katarzyna Andrejuk
V 2014
1 h 8 minut
mp3
Kobieta, branża handlowa, kraj pochodzenia Ukraina. Respondentka opisuje...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_W50
Katarzyna Andrejuk
V 2014
50 minut
mp3
Mężczyzna, branża usługi prawne, kraj pochodzenia Ukraina. Respondent...
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy, samozatrudnienie
PI_WE1
Katarzyna Andrejuk
1 h
mp3
Kobieta, pracownik akademicki
Imigranci na rynku pracy, przedsiębiorcy cudzoziemscy, polityka integracyjna
PI_WE2
Katarzyna Andrejuk
1h 20 minuty
mp3
Mężczyzna, pracownik akademicki, organizacja pozarządowa
Imigranci na rynku pracy, przedsiębiorcy cudzoziemscy, polityka integracyjna
PI_WE3
Katarzyna Andrejuk
49 minut
mp3
Mężczyzna, organizacja pozarządowa
Imigranci na rynku pracy, przedsiębiorcy cudzoziemscy, polityka...
PI_WE4
Danuta Życzyńska-Ciołek
52 minuty
mp3
Kobieta, pracownik urzędu
Imigranci na rynku pracy, przedsiębiorcy cudzoziemscy
PI_FOTO1
Katarzyna Andrejuk
19
jpg
Targ Bakalarska
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy
PI_FOTO2
Katarzyna Andrejuk
16
jpg
Sklep i restauracja Raszyn
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy
PI_FOTO3
Katarzyna Andrejuk
33
jpg
Restauracje etniczne Warszawa
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy
PI_FOTO4
Katarzyna Andrejuk
9
jpg
Restauracja wietnamska Warszawa
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy
PI_FOTO5
Katarzyna Andrejuk
127
jpg
Centrum Wólka Kosowska
Imigranci, przedsiębiorcy cudzoziemscy

Bibliografia

Katarzyna Andrejuk, "Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia”, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017.

Wzór cytowania zbioru:
Andrejuk, Katarzyna. 2017. Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce: kolekcja wywiadów. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Powrót