Katalog

Style życia w miastach polskich (badania Andrzeja Sicińskiego z lat 1976–1980)

Kolekcja „Style życia w miastach polskich 1976-1980” to zbiór zdigitalizowanych materiałów zebranych w latach 1976-1980 przez Zespół Badań nad Stylami Życia działający w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem profesora Andrzeja Sicińskiego. Zarchiwizowane tu badania prowadzone były w czterech miejscowościach: Bydgoszczy, Gdańsku, Lubinie i Dobrym Mieście. W każdej z nich badaniem objęto od 5 do 25 rodzin, w sumie docierając do ponad siedemdziesięciu. Badacze wielokrotnie odwiedzali badane rodziny, gromadząc bogaty materiał etnograficzny i socjologiczny.

Został on podzielony na teczki (foldery) odpowiadające poszczególnym rodzinom. Na komplet materiałów badawczych dotyczących jednej rodziny składa się tzw. informacja o rodzinie, metryczka, życiorys (przedstawiony na podstawie wypowiedzi wybranych członków rodzin), uzupełnienie życiorysu, dzienniczek badacza oraz tzw. opis interpretowany. W wielu przypadkach materiały te uzupełniają zdjęcia członków poszczególnych rodzin, ich pamiątek, wnętrz mieszkań, a niekiedy także okolicy, w której mieszkali badani. Zdarzają się też wycinki prasowe i prywatne dokumenty. W przypadku niektórych rodzin zachowały się także dźwiękowe zapisy wywiadów, które także udostępniamy.


Opis tabeli katalogowej

A.    Numer nadany przez ADJ – To numer nadany przez Archiwum Danych Jakościowych
B.    Sygnatura nadana przez autorów badania odczytana przez archiwistę – to sygnatura nadana oryginalnie przez autorów badania odczytana przez archiwistę. Niektóre sygnatury powtarzają się lub są błędnie zapisane w stosunku do przyjętego schematu.
C.    Miasto – to nazwa miasta w którym przeprowadzony został wywiad
D.    Klasyfikacja rodziny – to typ rodziny wyróżniony ze względu na obiektywne kryteria doboru. Badacze wyróżnili następujące typy rodzin:
- Robotnicza/Rolnicza (R)
- Inteligencka (I)
- Chłopo-Robotnicza (CH-R)
- Renciści (Ren)
- Inteligencko-Robotnicza (IR)
- Rzemieślnicza (Rz)
E. Liczba osób w rodzinie – liczba wszystkich osób w danej rodzinie, łącznie z dziećmi
F. Informacja o rodzinie (ile stron) – liczba stron dotyczących informacji o rodzinie. Narzędzie badawcze
G. Metryczki (liczba – wskazuje na liczbę osób przebadanych). Narzędzie badawcze
H. Życiorys: ilość/liczba str. – pierwsza liczba (ilość) wskazuje na ilość życiorysów zebranych w ramach jednej rodziny. Liczba stron wskazuje ogólną liczbę zapisanych stron, zapisanych w formie cyfrowej. Narzędzie badawcze
I. Dzienniczek badacza (liczba stron/sposób zapisu). Narzędzie badawcze
J. Opis interpretowany (liczba stron/sposób zapisu). Narzędzie badawcze
K. Fotografie – jeśli dołączone były do danej teczki.
L. Liczba plików dźwiękowych – pliki dźwiękowe powstałe na podstawie zapisu taśm magnetofonowych (o ile do teczki dołączone były taśmy magnetofonowe poddane następnie obróbce)

Opis zbioru w formie cyfrowej

Na cały pozyskany zbiór składały się: teczki i koperty (których zawartość była bardzo różna), a także kasety magnetofonowe.
Większość teczek zawierała materiały dotyczące badanej rodziny. Zostały one wyróżnione sygnaturami. Każda sygnatura nadana przez badaczy zgodnie ze schematem powinna zawierać następujące dane:
Numer porządkowy rodziny/Pierwsza litera miasta, w którym przeprowadzano badanie, stałe miejsce zamieszkania danej rodziny/ Wyróżniony typ rodziny/Inicjały osoby (lub osób) przeprowadzających wywiad lub też tych, które zbierały dane.

Tabela prezentowana na stronie katalogowej stanowi jedynie fragment informacji o zbiorze. Tabela informacyjna w wersji pełnej dostępna jest dla zalogowanych użytkowników.


Zestawienie

sygnatura
Miasto
klasyfikacja rodziny
liczba osób w rodzinie
Informacja o rodzinie (liczba stron)
Metryczki członków rodziny (dla ilu osób)
życiorys: (ilu osób - liczba )
opisy uzupełniane (liczba stron)
dzienniczek badacza (liczba str.on/sposób zapisu)
opis interpretowany (liczba stron/sposób zapisu)
fotografie
liczba plików dźwiękowych
1/G/R/KZ
Gdańsk
Robotnicza
3
brak
2
3 - 53 , 36 i 18
29
6 str., ręczny
20, ręczne notatki
brak
10
2/G/R/KZ
Gdańsk
Robotnicza
3
3
3
2 - 91 i 5
22
5 str., ręczny not.
7, ręczne not.
brak
brak
3/G/I/KZ
Gdańsk
Inteligencka
6
3
2
2 - 20 i 25
24
3 str., ręczny
5, maszynopis
brak
brak
4/G/I/KZ
Gdańsk
Inteligencka
3
3
2
2 - 79
13
7 str., ręczny
4, maszynopis
brak
brak
5/G/R/KZ
Gdańsk
Robotnicza
4
3
3
3 - 38
18
5 str., ręczny
4, maszynopis
brak
brak
6/G/R/AO
Gdańsk
Robotnicza
3
3
3
brak
11
brak
brak
brak
brak
7/G/R/AO
Gdańsk
Robotnicza
3
3
3
brak
9
brak
brak
brak
3
8/G/R/AO
Gdańsk
Robotnicza
6
3
5
brak
9
brak
brak
brak
2
9/G/I/MM
Gdańsk
Inteligencka
6
3
4
brak
23
5 str., ręczny
7, ręczne
brak
8
10/G/R/MM
Gdańsk
Robotnicza
2
3
2
brak
6
brak
brak
brak
1
11/G/R/EG_DK
Gdańsk
Robotnicza
2
3
2
brak
8
7 str., ręczny
9, ręczne notatki
brak
brak
12/G/R/DK
Gdańsk
Robotnicza
8
3
4
brak
6
4 str., ręczny
brak
brak
2
13/G/R/DK
Gdańsk
Robotnicza
3
3
1
1 – 4
5
brak
brak
brak
brak
16/DM/R/EW
Dobre Miasto
Robotnicza
8
3
2
1 – 5
54
1 str., maszynopis
9, maszynopis
brak
5
17/DM/R/WS
Dobre Miasto
Robotnicza
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
1
18/L/I/BF
Lubin
Inteligencka
3
3
2
2 – 6
17
brak
3, maszynopis
brak
1
19/L/R/SB
Lubin
Robotnicza
4
3
2
2 – 5
32
brak
2, maszynopis
brak
1
20/L/I/SB
Lubin
Inteligencka
4
4
2
2 - 17 %2B 16
42
brak
4, maszynopis
brak
1
21/L/R/SB
Lubin
Robotnicza
4
3
2
2 - 91 i 5
33
brak
2, maszynopis
brak
brak
22/L/R/SB
Lubin
Robotnicza
2
3
2
2 – 11
35
brak
2, maszynopis
brak
brak
23/L/R/SB
Lubin
Robotnicza
2
3
2
2 - 79
30
brak
2, maszynopis
brak
1
24/L/I/BF
Lubin
Inteligencka
4
3
2
2 – 6
17
brak
brak
brak
brak
26/L/R/BF
Lubin
Robotnicza
5
3
2
2 – 15
14
brak
7, maszynopis
brak
1
27/L/R/BF
Lubin
Robotnicza
2
3
2
1 – 26
13
brak
brak
brak
brak
28/L/I/JM
Lubin
Inteligencka
3
3
2
3 – 39
25
brak
2, maszynopis
brak
2
29/L/R/JM
Lubin
Robotnicza
6
3
2
2 – 4
24
brak
3, maszynopis
brak
brak
30/L/R/JM
Lubin
Robotnicza
6
3
2
2 - 29
29
brak
2,maszynopis
brak
1
31/L/I/JM
Lubin
Inteligencka
4
3
2
2 - 6 i - 11
30
brak
2, maszynopis
brak
3
32/L/R/JM
Lubin
Robotnicza
4
3
2
2 - 17 %2B 16
25
brak
2 ręczne not.
brak
2
33/L/R/JM
Lubin
Robotnicza
5
3
2
2 – 27
24
brak
2, reczne notatki
brak
34/L/R/JMI
Lubin
Robotnicza
5
3
2
2 - 17 %2B 16
30
brak
2 str., ręczne not.
brak
brak
35/L/ChR/JMI
Lubin
Chłopo-Robotnicza
11
3
2
brak
19
brak
2, ręczne notatki
brak
brak
36/L/IR/JMI
Lubin
Inteligencko-Robotnicza
6
3
1
1 – 26
18
brak
1
brak
brak
38/B/R/MG
Bydgoszcz
Robotnicza
2
3
2
brak
79
7 str., maszynopis
brak
w opisie: 15 zdjęć
39/B/R/MG
Bydgoszcz
Robotnicza
3
3
3
brak
69
5 str., maszynopis
brak
w opisie: 23 zdjęcia: 10
6
40/B/RZ/MG
Bydgoszcz
Rzemieślnicza
6
3
2
brak
53
6 str., maszynopis
brak
14 zdjęć
brak
41/B/I/MG
Bydgoszcz
Inteligencka
5
3
2
brak
69
7 str., maszynopis
brak
w opisie: 11 zdjęć
11
42/B/RZ/PG
Bydgoszcz
Rzemieślnicza
5
3
3
brak
50
5 str., ręczny
8, ręczne notatki
brak
43/B/R/MG
Bydgoszcz
Robotnicza
4
3
2
brak
brak
6, maszynopis
brak
w opisie: 18
2
44/B/Rz/PG
Bydgoszcz
Rzemieślnicza
6
3
4
brak
34
brak
4, ręczne notatki
brak
45/B/I/PG
Bydgoszcz
Inteligencka
4
3
2
brak
63
brak
9, ręczne not.
w opisie: 18 zdjęć
brak
46/B/I/PG
Bydgoszcz
Inteligencka
4
3
2
brak
48
3 str., ręczny
8, ręczne notatki
brak
5
47/B/I/BK
Bydgoszcz
Inteligencka
3
3
2
brak
77
4 str., ręczny
48/B/I/JS
Bydgoszcz
Inteligencka
4
3
2
59
5 str., ręczny
brak
7 zdjęć
brak
49/B/I/BK
Bydgoszcz
Inteligencka
6
3
2
brak
60
4 str., ręczny
6
w opisie: 16 zdjęć
4
50/B/R/BK
Bydgoszcz
Robotnicza
3
3
2
brak
71
8 str../r eczne not.
brak
20 z opisem
3
51/B/R/BK
Bydgoszcz
Robotnicza
3
3
2
brak
87
6 str., ręczny
6, pismo odręczne
brak
brak
52/B/R/JS
Bydgoszcz
Robotnicza
7
3
4
brak
73
8 str.,ręczny not.
brak
w opisie: 17 zdjęć
2
53/B/R/JS
Bydgoszcz
Robotnicza
5
3
4
brak
64
5 str., ręczny not.
brak
21
brak
54/B/R/JS
Bydgoszcz
Robotnicza
4
3
3
brak
69
5 str., ręczny
brak
w opisie: 21 zdjęć
brak
55/B/R/JS
Bydgoszcz
Robotnicza
3
4
2
brak
68
5 str., ręczny
brak
w opisie: 4
brak
56/B/Ren/PŁ
Bydgoszcz
Renciści
2
3
2
brak
68
5 str., ręczny not.
brak
w opisie: 14 foto.
1
57/B/I/PŁ
Bydgoszcz
Inteligencka
4
3
2
brak
32
6 str., ręczny
brak
brak
3
58/B/R/PŁ
Bydgoszcz
Robotnicza
4
3
2
brak
58
4 str., ręczny not.
brak
27
brak
59/B/R/PŁ
Bydgoszcz
Robotnicza
4
3
3
brak
45
7 str., ręczny
brak
brak
brak
60/B/R/PŁ
Bydgoszcz
Robotnicza
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
61/G/I/MM
Gdańsk
Inteligencka
3
3
3
brak
28
8 str., ręczny
6, ręczne notatki
brak
3
63/G/R/MM
Gdańsk
Robotnicza
3
3
2
brak
6
brak
5,ręczne notatki
brak
2
64/G/R/MM_EG
Gdańsk
Robotnicza
4
3
2
brak
12
9 str., ręczny
1-/6 str.; 2/6 str.
brak
3
65/G/R/EG
Gdańsk
Robotnicza
brak
5
1 – 5
29
brak
16, ręczne notatki
brak
brak
66/G/I/EG
Gdańsk
Inteligencka
brak
brak
brak
brak
brak
3, ręczne notatki
brak
1
67/G/R/LN
Gdańsk
Robotnicza
4
3
1
brak
8
brak
brak
brak
brak
68/G/R/MM
Gdańsk
Robotnicza
3
3
2
brak
8
4 str., ręczny
3, ręczne notatki
brak
brak
69/G/I/LN
Gdańsk
Inteligencka
5
3
2
brak
9
2 str., ręczny
4, ręczne notatki
brak
3
70/G/R/LN
Pruszcz Gdański
Robotnicza
4
3
2
brak
brak
2, ręczne notatki
brak
2
71/G/I/LN
Gdańsk
Inteligencka
2
3
2
brak
13
brak
brak
brak
brak
72/G/I/LN
Gdańsk
Inteligencka
3
3
1
brak
11
brak
brak
brak
brak

Bibliografia

1.    Alternative ways of life in contemporary Europe, red. Andrzej Siciński, Monica Wemegah, United Nations University, 1983.
2.    Changes of Life Style in Finland and Poland. Research Project on the Way of Life in Social Change, University of Joensuu, Academy of Finland, Research reports, Markku Harane, Andrzej Siciński, 1978.
3.    Changing Lifestyles as Indicators of New and Cultural Values: Selected Contributions of the GDI/WFSF Workshop, October 6-8, 1983, Andrzej Siciński, Eleonora Masini, Gottlieb Duttweiler Institute, 1983.
4.    Kulturowe aspekty badań nad stylami życia, A. Siciński (red.),  IFiS PAN, Warszawa 1980.
5.    Gliński Piotr, Ekonomiczne uwarunkowania stylu życia. Rodziny miejskie w Polsce w latach siedemdziesiątych, Warszawa 1983.
6.    Gliński Piotr, Orientacja stylu życia na "mieć". Z badań miejskich stylów życia w Polsce, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 2/1985.
7.    Homo eligens: społeczeństwo świadomego wyboru : księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, red. D. Gawin, Wydawn. IFiS PAN, Warszawa 1999.
8.    Indicators of Development Early Identification of Imminent Dangers i Social Life: (methodology, Experiences, Indicators) : Proceedings of the Conference Held by the United Nations University, UNESCO and Committej "Poland 2000" Jabłonna, December 35, 1981.
9.    Kultura i Społeczeństwo 4/1983
10.    Pożegnanie Andrzeja Sicińskiego w imieniu jego uczniów, współpracowników i środowiska socjologicznego, Kultura i Społeczeństwo,  3/2007.
11.    Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylu życia, red. A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 1980.
12.    Siciński Andrzej, Dominant and Alternative Life Styles in Poland: An Outline, Bernan Assoc, 1980.
13.    Siciński Andrzej , Problemy przemian stylu życia w Polsce, w: Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Wrocław 1977.
14.    Siciński Andrzej , Styl życia – kultura- wybór. Szkice,  Wydawn. IFIS PAN, 2002.
15.    Siciński Andrzej, O typologiach stylów życia, Kultura i Społeczeństwo, 2/1985.
16.    Siciński Andrzej, O typologiach stylów życia, PWN, Warszawa 1983.
17.    Siciński Andrzej, Wyka Anna, Badania 'rozumiejące' stylu życia: narzędzia, IFiS PAN, Warszawa 1988.
18.    Styl życia, obyczaje, ethos w Polsce lat siedemdziesia̜tych: z perspektywy roku 1981. Szkice, red. A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 1983.
19.    Styl życia. Koncepcje i propozycje, red. A. Sicinski, Warszawa 1976.
20.    Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, Warszawa 1978.
21.    Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), red. A. Siciński, Zakł. Nardod. Im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
22.    Tarkowska Elżbieta, Zróżnicowanie stylów życia w Polsce: pokolenie i płeć, Kultura i społeczeństwo, 2/1985, s. 55- 73.
23.    Ways of life in Finland and Poland: comparative studies on urban populations, red. Jeja-Pekka Roos, Andrzej Siciński, Uniwersytet Kalifornijski,  Avebury 1987

Powrót