Materiały

Udostępnianie danych badawczych – nowe materiały

ICM UW

Na stronie projektu "Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych", realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z IFiS PAN i UAM, ukazały się materiały pomocne w przygotowaniu danych badawczych do udostępnienia. Broszury obejmują następujące tematy: "Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępniania", "Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych", "Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik".

Powrót