Materiały

Numer tematyczny

Redakcja KiS

W numerze m.in.:

Humaniści wobec procesów digitalizacji: dylematy, obawy, bariery w pracy z danymi zastanymi
Katarzyna Kalinowska

Etyka zarządzania wizualnością: tworzenie i funkcjonowanie baz danych wizualnych
Łukasz Rogowski

Archiwa a etnografia
Filip Wróblewski

Style życia bezrobotnych w Drugiej Rzeczypospolitej: charakterystyka na podstawie pamiętników nadesłanych na konkurs „Życiorysy bezrobotnych” w 1938 roku
Przemysław Rura

Sekcja "W archiwach" – prezentacje kilku przedsięwzięć archiwizacyjnych.

 

Powrót