Materiały

Udostępnianie danych badawczych – nowe materiały

ICM UW
Na stronie projektu "Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych" (https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/), realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z IFiS PAN i UAM, ukazały się materiały pomocne w przygotowaniu danych badawczych do udostępnienia.
Czytaj dalej

Publikacje Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

ABnŻC
Polecamy tegoroczne publikacje zespołu poznańskiego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym!
Marta Zawodna-Stephan (red.), Życie codzienne (w) Archiwum
Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości
Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Zawodna-Stephan, Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne
Czytaj dalej

Numer tematyczny

Redakcja KiS
Numer 63(1 )"Kultury i Społeczeństwa" z 2019 r. zawiera blok artykułów poświęconych archiwizacji materiałów badawczych i wykorzystaniu danych archiwalnych, a także prezentację kilku polskich przedsięwzięć archiwizacyjnych, w tym ADJ IFiS PAN.
Czytaj dalej

Numer tematyczny PSJ

Zespół ADJ IFiS PAN
Numer (XV)1 "Przeglądu Socjologii Jakościowej z lutego 2019 r., zatytułowany "Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych", zawiera 4 artykuły (poprzedzone wprowadzeniem) będące pokłosiem konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej przez zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN w dniach 30.11–01.12.2017 r.
Czytaj dalej

Confidentiality in Qualitative Research Involving Vulnerable Participants: Researchers' Perspectives

Adrianna Surmiak
Autorka przedstawia wyniki swoich badań dotyczące podejścia badaczy jakościowych w Polsce do kwestii anonimowości osób badanych i poufności informacji uzyskanych w trakcie badań. Kwestie te mają ogromne znaczenie również dla archiwizacji materiałów z badań.
Czytaj dalej

Archiwizacja danych jakościowych - wskazówki praktyczne

Marta Karkowska; współpraca: zespół ADJ
Dokument zawiera wskazówki dotyczące następujących aspektów archiwizacji danych z badań jakościowych:
1. Po co archiwizować dane jakościowe?
2. Dlaczego warto udostępniać zarchiwizowane materiały innym badaczom?
3. Kiedy rozpocząć archiwizowanie danych jakościowych?
4. Do kogo należą zebrane dane? Kto za nie odpowiada?
5. Kto powinien przygotować dane do archiwizacji?
Czytaj dalej

Ulotka Archiwum Danych Jakościowych po angielsku

Plik PDF
Zachęcamy do ściągnięcia i rozpowszechniania ulotki ADJ w jęz. angielskim!
Czytaj dalej

Ulotka Archiwum Danych Jakościowych

Plik PDF
Zachęcamy do ściągnięcia i rozpowszechniania!
Czytaj dalej

Po co archiwizować dane jakościowe i jak robią to inni

Piotr Filipkowski
Celem artykułu jest zainicjowanie dyskusji o powołaniu Polskiego Archiwum Danych Jakościowych.
Czytaj dalej

Archiwum społecznych danych jakościowych: potrzeby, kontrowersje, propozycje praktyczne

Artur Kościański
Artykuł przedstawia podstawowe argumenty za stworzeniem biblioteki (archiwum) gromadzącej „dane jakościowe”, narastające wokół tego zagadnienia kontrowersje oraz przedstawia pewne możliwości praktycznych rozwiązań metodologicznych.
Czytaj dalej

O potrzebie ochrony danych jakościowych, z doświadczeń socjologa – humanisty

Hanna Palska
Artykuł uzasadnia powód, dla którego warto stworzyć socjologiczne archiwum danych jakościowych w Polsce. Odwołuję się do historii polskich zbiorów pamiętnikarskich, które – gromadzone zwłaszcza przez Józefa Chałasińskiego i jego uczniów – zostały w poważnym stopniu zniszczone i rozproszone.
Czytaj dalej

Archiwa jakościowych danych badawczych w Internecie

Sabina Cisek
Artykuł poświęcony jest archiwom jakościowych danych badawczych (ang. qualitative data archives), które stanowią specyficzny typ zasobów naukowych w Internecie. Takie archiwa mogą oczywiście mieć również postać tradycyjną i być przechowywanie „gdziekolwiek”, np. w szufladzie biurka badacza, rzecz jednak w tym, by standardowo stały się dostępne online w formie cyfrowej.
Czytaj dalej

Revisits: An Outline of a Theory of Reflexive Ethnography

Michael Burawoy
This paper explores the ethnographic technique of the focused revisit - rare in sociology but common in anthropology - when an ethnographer returns to the site of a previous study.
Czytaj dalej

Ethical Sharing and Reuse of Qualitative Data

Libby Bishop
The objective of this paper is to attempt to move beyond the impasse of ethical objections to reusing qualitative data. In doing so, there is no intention of dismissing the importance of ethical debates, in fact, quite the opposite
Czytaj dalej

“Forum: Qualitative Social Research”, 2005, vol. 6 nr 1, Secondary Analysis of Qualitative Data.

Manfred Max Bergman, Thomas S. Eberle
This special issue presents reflections of international scholars on selected core issues of qualitative inquiry.
Czytaj dalej

“Forum: Qualitative Social Research”, 2000, vol. 1, nr 3. Text. Archive. Re-Analysis.

L. Corti, S. Kluge, K. Mruck, D.Opitz
Within the "Text. Archive. Re-Analysis" section, 46 authors from 13 different countries are discussing in altogether 27 contributions their experiences with documenting, archiving, accessing and re-using qualitative data in various disciplines. As far as we know, this is the first systematic presentation towards this important, but up to now not sufficiently recognised topics.
Czytaj dalej

Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych

Justyna Kajta, Adam Mrozowicki
W artykule prezentujemy doświadczenia, związane z archiwizacją wywiadów biograficznych przeprowadzonych z robotnikami w trzech historycznych regionach Śląska (Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim, Górnym Śląsku) w latach 2001–2004.
Czytaj dalej

Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji

Kaja Kaźmierska
W artykule odnosząc się do współczesnych tendencji archiwizacyjnych rozważam etyczne i metodologiczne aspekty związane z metodą wywiadu narracyjnego stosowanego w socjologii.
Czytaj dalej

Prawne i etyczne aspekty archiwizacji badań socjologicznych

Katarzyna Andrejuk
Tematem artykułu są obowiązki i uprawnienia natury prawnej oraz etycznej, związane z realizacją oraz z archiwizacją badań społecznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych).
Czytaj dalej

Attitudes to Qualitative Archiving in Ireland: Findings from a Consultation with the Irish Social Science Community.

Ruth Geraghty
Although there is no specific requirement to archive social science data in Ireland, interest in and the practice of data archiving has been growing significantly in recent years. This growth is somewhat facilitated by the establishment of the Irish Qualitative Data Archive (IQDA) in 2008.
Czytaj dalej

Digital Data Sharing: A Genealogical and Performative Perspective

Natasha S. Mauthner
How, and with what effects, has data sharing come into being? What concepts and norms are embedded and enacted in the multiple practices that are constituting data sharing as a phenomenon? And can data sharing be (re)made differently?
Czytaj dalej

Re-using Qualitative Data: A Little Evidence, On-going Issues and Modest Reflections.

Libby Bishop
This paper uses the occasion of the founding of the Archives of Qualitative Data at the Institute of Philosophy and Sociology in the Polish Academy of Sciences to consider the subject of re-using qualitative data.
Czytaj dalej

Archiwizacja danych jakościowych. Wprowadzenie.

Justyna Straczuk, Piotr Filipkowski
Artykuł wprowadzający do bloku tekstów podsumowujących konferencję "Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki i dokumenty dyscypliny", która odbyła się 5 - 6 grudnia 2013 roku w Warszawie.
Czytaj dalej